Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków

04 badania-i-pomiary-elektroenergetyczne-dla-praktykow_m

 

Władysław Orlik

Wydawnictwo KaBe

 

W książce w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy rozwinięto temat będący jej tytułem. Książka jest przeznaczona dla elektryków wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektryków przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w tym zakresie. Książka ta przeznaczona jest również dla osób dozoru, uczestniczących w sprawdzeniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych.

Podstawowe zagadnienia poruszane w książce:

– zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia,

– zasady bezpiecznego wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,

– ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV,

– metody i przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej,

– czasokresy wykonywania okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych,

– badanie środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,

– sprawdzanie instalacji i urządzeń elektrycznych,

– wzory protokołów z pomiarów.

http://sklep.kabe-krosno.com

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English