Outsourcing gospodarki smarowej, serwis olejowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

W jakich sytuacjach warto skorzystać z zewnętrznej wyspecjalizowanej firmy, która zadba o wszystkie środki smarne w przedsiębiorstwie. Czy zawsze jest to opłacalne i potrzebne? Jakie warunki powinny być spełnione, aby taki outsourcing miał sens? To pytania, jakie dziś często padają w zakładach przemysłowych.

Na świecie coraz powszechniejszy jest trend, by ograniczać lub rezygnować w firmie z bezpośredniego obsługiwania aktywności, które nie są bezpośrednio związane z jej podstawową działalnością. Dlatego między innymi takie zadania jak gospodarka olejowo-smarowa przekazywane są do wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych w ramach outsourcingu. Można założyć, że taki wyspecjalizowany podmiot może lepiej i taniej wykonać powierzone zadania niż wewnętrzna (czasem bardzo mała) jednostka organizacyjna, zwłaszcza gdy dodatkowo obciążona jest też innymi zadaniami. Oczywiście zawsze kluczem do sukcesu jest prawidłowe wykonywanie zleconych czynności.

 

Zalety outsourcingu

Wyspecjalizowana firma zewnętrzna może korzystać z efektu skali. Jeśli oferuje usługi wielu podmiotom to koszt utrzymania wykwalifikowanego personelu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych itp. jest zdecydowanie niższy. Jednak decyzja o outsourcingu nie powinna wynikać tylko z obniżenia kosztów osobowych w zakładzie. Konsekwencje finansowe wynikające z niewłaściwie prowadzonego programu smarowania mogą znacznie przekroczyć tak szacowane oszczędności. Jeśli dla nas najważniejsze jest tylko proste obniżenie kosztów, to zapewne znajdziemy oferenta, który przedstawi (walcząc o klienta) taką ofertę cenową, która będzie nam odpowiadała, ale czy o to chodzi? Trzeba pamiętać, że niewłaściwe smarowanie może być zarówno wynikiem złej organizacji w zakresie smarowania w zakładzie, jak i w wyniku nieprzemyślanej umowy outsourcingowej. Należy zadać sobie pytanie, czy mamy długoterminową wizję strategii związanej z polityką smarowniczą w zakładzie?

Specjaliści z działającej na polskim rynku środków smarnych firmy Fuchs Oil Corporation, która jest również dostawcą kompleksowego serwisu smarowniczego: Chemical Process Management (CPM) – Program Zarządzania Gospodarką Smarną, zwracają uwagę, że choć oszczędności z outsourcingu serwisu smarowniczego dotyczą szczególnie działu utrzymania ruchu, to dotyczą również takich obszarów jak: gospodarka magazynowa, logistyka, kadry, księgowość i IT. Warto zwrócić uwagę na takie zalety związane z outsourcingiem jak: dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, zmniejszenie zużycia środków smarnych (również przez wydłużenie okresów ich eksploatacji), zmniejszenie liczby awarii i czasu postojów maszyn.

 

Zrodlo Orlen Oil_m

Źródło: Orlen Oil

 

Korzystając z usług doświadczonej firmy, powinniśmy mieć dostęp do aktualnej wiedzy i stałego monitoringu środków smarnych. Jak podaje Lotos Oil, serwis olejowy to dla firmy ważny element budowania kompetencji i pozycji producenta na rynku olejów przemysłowych. Usługi nowoczesnego serwisu olejowego nie ograniczają się tylko do napełniania maszyn, filtracji, dolewek, próbkowania i analiz. Firma podkreśla, że przede wszystkim system zaprojektowany powinien być tak, by koszty nie tylko oleju i części zamiennych, ale i utrzymania ruchu maszyny w długim okresie były jak najniższe. Tylko stała, opieka techniczna pomaga rozwiązywać problemy związane z utrzymaniem ruchu. Oczywiście serwisy olejowe związane z producentami środków smarnych promują własne produkty. Nie musi to być wadą lub ograniczeniem, jeśli są to nowoczesne środki o odpowiedniej jakości. Lotos Oil na przykład zachęca do stosowania takich produktów jak smar Kolin Fluid o łatwej aplikacji ze względu na płynność porównywalną do olejowej czy też smary Gold zawierające dwusiarczek molibdenu – dodatek zwiększający odporność przeciwzatarciową, umożliwiający pracę przy dużym obciążeniu, w ciężkich warunkach zewnętrznych (na przykład Tytalit Gold może pracować w zakresie temperatur -50 do +180oC). Z olejów to choćby Hydromil Super L-HV, bezcynkowy, wielosezonowy olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości, o wyższej odporności na temperatury robocze i dający oszczędność energii przy uruchamianiu systemu w porównaniu do olejów o klasycznej lepkości. Zastosowanie dodatków bezcynkowych zwiększa odporność oleju na wytwarzanie osadów eksploatacyjnych a przy zanieczyszczeniu wodą lub zawilgoceniu, wykazują większą stabilność chemiczną i eksploatacyjną.

Na pewno ciekawą propozycją jest Mobilny Serwis Olejowy (dojazdowy) – realizowany bezpośrednio u użytkowników środków smarowych w ramach usług Power Service przez wyspecjalizowanych pracowników Orlen Oil. W ramach serwisu wykonywane są takie zadania jak: monitoring środka smarnego w eksploatacji (ocena jego stanu pod kątem stopnia degradacji, zmian własności użytkowych oraz zanieczyszczeń z procesów zużyciowych i z otoczenia pracy maszyny), zabiegi pielęgnacyjne (filtracja olejów). Dla mniejszych firm może to być atrakcyjne rozwiązanie. W ramach Mobilnego Serwisu Olejowego Orlen Oil wyróżnia: obsługę przemysłowych układów olejowych, aplikację olejów technologicznych i obsługę układów chłodząco-smarujących do obróbki metali, monitoring olejowy (analizy cieczy roboczych) oraz kwalifikowaną ofertę usług serwisowych Power Cut i Power Quench. Dla usprawnienia pracy służb utrzymania ruchu Power Service, firma oferuje zintegrowany system komputerowy do zarządzania utrzymaniem ruchu SUR-FBD, wspomagający prowadzenie gospodarki smarowniczej. Dla większych firm usługa mobilna może być uzupełnieniem własnych służb. Orlen Oil świadczy też usługi Power Service, czyli typowy outsourcing polegający na powierzeniu nadzoru nad maszynami i urządzeniami serwisowi olejowemu. Jak również może przejmować całą obsługę gospodarki smarowniczej w formie outsourcingu TFM (Total Fluid Management).

Jak podaje Statoil Lubricants, firma jest od 2000 roku liderem w dziedzinie outsourcingu gospodarki olejowo-smarowej w Polsce. Bierze pełną odpowiedzialność za właściwy przebieg procesów smarowania w 25 projektach reprezentujących różne gałęzie przemysłu (obróbkowy, wydobywczy, cementowy, chemiczny). Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest autorskie oprogramowanie komputerowe SUR FBD. Statoil świadczy również usługi doradcze, wykorzystując własne laboratorium przy Zakładzie Produkcji Olejów, modyfikuje produkowane środki smarowe do indywidualnych potrzeb swoich odbiorców. Statoil w Polsce od początku 2010 roku wprowadził na rynek usługę filtrowania emulsji obróbkowych.

Na naszym rynku działa wiele firm oferujących outsourcing olejowo-smarowniczy – na przykład firma Ecol – przedsiębiorstwo oferujące między innymi usługi i produkty dla gospodarki smarowniczej. W ramach usługi firma oferuje realizowanie kompletnej linii zakupów, obsługę techniczną i utylizację odpadów. Jak podaje Ecol, optymalizowanie organizacji i zarządzania gospodarką olejowo-smarowniczą jest prowadzone poprzez: opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych do zarządzania gospodarką smarowniczą i eksploatacją, poradnictwo i rzeczoznawstwo w zakresie trybologii i techniki smarowniczej, projektowanie, produkcję i montaż systemów do pielęgnacji olejów w maszynach i urządzeniach, dobór olejów i smarów oraz nadzór smarowniczy, monitoring olejów i diagnostyka układów olejowych (analizy oleju), hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układów olejowych maszyn i urządzeń, kompleksowe wymiany olejów w przemyśle, pielęgnację olejów (filtracja, odwadnianie i odgazowanie), oraz zagospodarowanie olejów przepracowanych i odpadów (czyściwa, sorbenty, filtry, osady, szlamy, emulsje).

 

Digital StillCamera

Źródło: Lotos Oil

 

Z kolei firma Boccard Polska oferuje Total Fluid Management – outsourcing gospodarki smarowniczej BOCLUBE. Jak podaje, oferta współpracy serwisowej rozciąga się na wszystkie branże przemysłowe. Firma wykorzystuje Zintegrowany System Zarządzania zgodnym z normami: PN-EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością i PN-EN ISO 14001:2005 – System Zarządzania Środowiskowego co ma gwarantować odpowiednią jakość usług.

Priorytetem jest właściwa polityka i praktyka związana z gospodarką smarową w zakładzie. Czy będzie ona realizowana przy wykorzystaniu własnych zasobów lub też zewnętrznego usługodawcy jest już sprawą wtórną. Liczy się skuteczność i jakość. Możliwe zagrożenia związane z przekazaniem usług smarowniczych firmie zewnętrznej to po pierwsze utrata kontroli. Dlatego ważne jest wybranie oferenta, który ma doświadczenie w tego rodzaju usługach. Umowa powinna być tak sformułowana, by nie pojawiły się miejsca, które nie będą objęte serwisem smarowniczym. Również, gdy pojawią się nowe maszyny i urządzenia itp. Zakładając, że jakość gospodarki smarowej będzie równie dobra, jak dotychczas można przeprowadzić analizę ponoszonych kosztów (pracownicy, środki smarne, koszty magazynowania). Nawet jeśli się okaże, że nie jest znacznie taniej niż dotychczas, to warto wziąć pod uwagę czy uzyskamy na przykład dostęp do nowoczesnego know-how związanego z gospodarką smarowniczą. Dzięki temu można w dłuższym czasie poprawić niezawodność maszyn i urządzeń i poprzez to ograniczyć liczbę niespodziewanych awarii.

Wyraźnie widać, że zakłady produkcyjne coraz częściej korzystają z usług firm, które oferują kompleksową gospodarkę płynami i środkami smarnymi. W skład takich ofert wchodzi nie tylko smarowanie, pielęgnacja i monitoring środków smarnych, ale również logistyka, magazynowanie, utylizacja odpadów. Stawia się na aktywną, długofalową współpracę. Oczywiście oczekujemy redukcji kosztów eksploatacji olejów, smarów i płynów technologicznych. Jednak nie tylko to powinno być priorytetem.

Systemy współpracy w ramach systemów TFM są popularne na świecie od kilkunastu lat. Wiele nowo powstających zakładów produkcyjnych od razu wdraża tego typu systemy z udziałem doświadczonych partnerów. Stosuje się różne systemy rozliczania usług. Na przykład firma Houghton Polska oferuje sposób rozliczeń finansowych bazujących na stałej płatności za jednostkę produkcyjną w całym okresie trwania umowy (dla firmy objętej programem TFM). Ułatwia to planowanie kosztów produkcji w długim okresie.

 

Autor: Bohdan Szafrański

 

Artykuł pochodzi z dodatku Smarowanie i Mechanizmy

Okladka Smarowanie i mechanizmy 2015_m

Authors

Related posts

Góra
English