Otwarcie stacji elektroenergetycznych Ostrołęka i Stanisławów

Zdjecie PSE_m

Zdjęcie: PSE

Mamy okazję być częścią ważnego przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie możliwości transgranicznej wymiany energii, a tym samym wzmocnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch obiektów infrastruktury przesyłowej: zmodernizowanej i rozbudowanej SE Ostrołęka oraz nowo wybudowanej SE Stanisławów. Uroczystość odbyła się 11 września 2015 r. w Ostrołęce.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV kV Ostrołęka, jest zlokalizowana przy Elektrowni Ostrołęka. Rozbudowa stacji realizowana była w ramach projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa”. Dzięki zmodernizowanej Stacji 400/220/110 kV Ostrołęka umożliwże będzie wyprowadzenie mocy z elektrowni na poziomie napięcia 400 kV, co zapewni przesył energii elektrycznej na wschód w kierunku Białegostoku oraz na  północ w kierunku Ełku. Koszt rozbudowy i modernizacji SE Ostrołęka w zakresie projektu Polska-Litwa wraz z dostawą ATR to  ok. 190 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania tych prac wynosi ok. 94,9 mln zł.

 

Zdjecie PSE1_m

Zdjęcie: PSE

 

Z kolei stacja elektroenergetyczna 400 kV Stanisławów jest nową napowietrzną stacją, wybudowaną w ramach projektu „Budowy mostu elektroenergetycznego Polska–Litwa”. Stacja stanowi nowy węzeł o znaczeniu systemowym, który łączy nowo wybudowaną linię 400 kV relacji Miłosna–Siedlce Ujrzanów z istniejącą linią 400 kV Miłosna–Narew, a w przyszłości, po wybudowaniu nowej linii 400 kV, stacja Stanisławów zostanie połączona ze stacją 400/220/110 kV Ostrołęka.

– Obie stacje przesyłowe to ważne dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obiekty. Ich znaczenie ma  zarówno wymiar krajowy, jak i regionalny – poprzez wzmocnienie i rozbudowę sieci przesyłowej na tym obszarze zapewniona zostanie poprawa i niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej w  centralnych i północno – wschodnich obszarach Polski – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.

***

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w perspektywie do  końca 2015 r. zostanie zrealizowanych 11 zadań inwestycyjnych. Obejmują one budowę:

– 4 linii elektroenergetyczne 400 kV,

– 7 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć,

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenie elektroenergetycznego Polska–Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł

Jednym z celów projektu jest rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych Projekt Polska – Litwa jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007–2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa to ok. 868 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English