Kolejny inwestor w Nowej Soli

Firma Electropoli-Galwanotechnika zainwestuje w Nowej Soli. Przedsiębiorca deklaruje poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 50 mln PLN oraz zatrudnienie co najmniej 100 pracowników.
Electropoli-Galwanotechnika_m

Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego, którego głównym zakresem działalności będzie nakładanie powłok antykorozyjnych.

Podstrefa Nowa Sól należy do Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Projekt Electropoli-Galwanotechnika to 285 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane w tej strefie.

Źródło: PAIIZ

Authors

Related posts

Góra
English