Duże zyski VIGO System

VIGO_System_m

 

W I półroczu 2015 r. VIGO System S.A. wypracowało 13,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 5,1 mln zł zysku netto oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 5,3 mln zł. Jest to odpowiednio 23 proc., 27 proc. i 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

– Mamy za sobą bardzo pracowite półrocze, stojące pod znakiem równoczesnego rozwoju oferowanych przez nas produktów oraz intensyfikacji kontaktów handlowych z obecnymi i potencjalnymi klientami. W kwietniu br. uruchomiliśmy wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną laboratorium, które umożliwia produkcję detektorów nowej generacji, opartych o technologię MBE (Molecular Beam Epitaxy). W II kwartale rozpoczęliśmy realizację projektów, którym celem jest do automatyzacja montażu i pomiarów produkcji. Inwestycje te mają umożliwić nam zwiększenie skali produkcji oraz zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji detektorów, co pozwoli na wykorzystanie ich w zupełnie nowych obszarach. Rozwój technologii, zmiany w organizacji produkcji oraz, co równie ważne, zmiana filozofii komercjalizacji naszych produktów w ocenie Zarządu Spółki są kluczowe dla wykonania przez VIGO System kolejnego skoku rozwojowego. Mam wszelkie podstawy ku temu by sądzić, że jesteśmy na najlepszej drodze ku realizacji jednego z celów na najbliższe lata, jakim jest podwojenie sprzedaży do 2017 r., przy utrzymaniu co najmniej 35% rentowności – mówi Adam Piotrowski, prezes VIGO System.
Kluczowe znaczenie dla wzrostu przychodów VIGO System miała realizacja dwóch znaczących kontraktów: dla Zodiac Aerotechnics (technika wojskowa) oraz dla spółki z grupy Caterpillar (bezpieczeństwo transportu kolejowego). – Oczekujemy, że detektory wykorzystywane dla zabezpieczenia transportu kolejowego będą motorem sprzedaży w II połowie 2015 r. Oczekujemy również stabilnego wzrostu sprzedaży detektorów dla szeroko pojętej branży przemysłowej – analizuje Piotrowski.
Zdaniem prezesa VIGO System rynek detektorów podczerwieni jest bardzo perspektywiczny. – Chcemy wykorzystać szansę, jaka się przed nami otwiera. W tym celu będziemy w większym niż do tej pory stopniu współpracować w obecnymi i potencjalnymi klientami nad rozwojem nowych czy doskonaleniem obecnych zastosowań dla naszych detektorów. Wymaga to ze strony Spółki dalszych inwestycji, ale mamy nadzieję, że dalszy dynamiczny rozwój Spółki będzie w znacznym stopniu współfinansowany ze środków z funduszy europejskich z perspektywy 2014–2020. W przeszłości udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie pozyskiwać i dobrze wykorzystywać środki z UE. Dziś chcemy pozyskiwać dotacje dla m.in. projektów wspierających rozwój nowych aplikacji naszych detektorów, realizowanych m.in. wspólnie z producentami laserów – wskazuje Piotrowski.

 

VIGO System jest firmą technologiczną, założoną przez grupę naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Spółka działa od ponad 20 lat i zajmuje obecnie czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Produkty VIGO System znajdują zastosowanie m.in. w sektorze obronnym, przemyśle, ochronie środowiska czy medycynie. Są także wykorzystywane w badaniach naukowych w dziedzinie spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej. O ich zaawansowaniu technologicznym świadczy fakt, iż sprawdzają się nie tylko na naszej planecie. Detektory opracowane i wyprodukowane przez zmierzającą na warszawską giełdę spółkę pracują na pokładzie łazika Curiosity, zbudowanego na potrzeby misji marsjańskiej NASA.

 

Źródło: VIGO System

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English