Można zaoszczędzić dzięki łożyskom NSK

Sporadyczne przerywanie ciągłego procesu produkcyjnego z powodu uszkodzeń łożysk może być irytujące, jednak gdy usterki stają się coraz częstsze koszty zatrzymania produkcji gwałtownie rosną. Jeden z wielkich producentów przetworów rybnych, zmagający się z powtarzającymi się usterkami łożysk w zespole wymienników ciepła, nawiązał współpracę z firmą NSK, która dzięki wykorzystaniu ulepszonej technologii łożysk zapewniła swojemu klientowi duże oszczędności w skali roku.

 

NSK 6760-Contherm_m

 

Systemy skrobakowych wymienników ciepła (Scraped Surface Heat Exchanger SSHE) zostały zaprojektowane do działania jako część ciągłego procesu produkcyjnego, w którym można spodziewać się awarii wymiennika ciepła i pojawiającego się w następstwie spadku wydajności wymiany ciepła. Wewnętrzne skrobaki pełnią dwie role: usuwają narosty materiału i jednocześnie mieszają produkt.
Firma NSK zapewnia usługi doradcze swoich doświadczonych inżynierów ds. aplikacji, którzy badają okoliczności występowania uszkodzeń łożysk. Program wartości dodanej AIP ma za zadanie pomóc menedżerom ds. produkcji i utrzymania ruchu zrozumieć przyczyny uszkodzeń łożysk oraz określić zakres działań konieczny do poprawy sytuacji.
W tym konkretnym przypadku producent przetworów rybnych posiadał pięć jednostek wymienników ciepła i doświadczał dwunastu usterek łożysk każdego roku. Usterki, oprócz generowania kosztów naprawy wymienników ciepła, oznaczały za każdym razem pięć godzin straconej produkcji. Powaga sytuacji sprawiła, że menedżer ds. produkcji postanowił skontaktować się z firmą NSK.

 

NSK 6760-Molded-oil-7-comp_m

 

Inżynierowie firmy NSK zbadali sprawę i przeprowadzili analizę uszkodzeń, która ujawniła, że zarówno woda jak i twarde cząstki zanieczyszczały łożyska i powodowały degradację smaru. Biorąc pod uwagę naturę aplikacji i wymagania procesu, firma NSK zaproponowała testowe użytkowanie łożysk kulkowych poprzecznych z technologią Molded-Oil.
Technologia Molded-Oil została opracowana przez NSK w celu znaczącej poprawy charakterystyki łożysk pod kątem niezawodności poprzez umożliwienie funkcjonowania bezobsługowego. Łożyska Molded-Oil są smarowane przez opracowany przez NSK materiał –Molded-Oil– który składa się z oleju i żywicy poliolefinowej charakteryzującej się dużym powinowactwem do oleju, olej powoli sączy się z materiału, zapewniając dobre smarowanie przez długi okres czasu. Chociaż podobne konstrukcje są używane przez innych producentów, NSK zapewnia o ponad 50% większą objętość oleju smarującego, co jest znacząco większą ilością w porównaniu do aktualnej oferty konkurencji.
Okres testowy ostatecznie potrwał ponad trzy lata i w tym czasie nie wystąpiły żadne oznaki wskazujące na konieczność wymiany łożysk. Wydajność łożysk testowych była dla menedżerów ds. produkcji tak przekonującym dowodem, że rozwiązanie NSK zainstalowano we wszystkich pięciu wymiennikach.
Roczne oszczędności uzyskane dzięki wykorzystaniu łożysk NSK Molded-Oil były znaczące i przekroczyły 96 000 euro ze względu na wyeliminowanie wszelkich poważnych zakłóceń w produkcji.
Firma NSK oferuje technologię Molded-Oil w standardowych łożyskach poprzecznych, baryłkowych oraz w łożyskach stożkowych o wewnętrznej średnicy do 110 mm. W przypadkach aplikacji, w których występuje środowisko korozyjne oraz w przypadku ekspozycji produktów w instalacjach intensywnego zmywania (washdown) łożyska mogą być wyprodukowane ze stali nierdzewnej.
Program wartości dodanej AIP firmy NSK został zaprojektowany w celu poprawy wydajności funkcjonowania łożysk i ograniczenia częstości awarii związanych z uszkodzeniami łożysk. Poprzez wdrażanie tego uniwersalnego programu mogą oczekiwać poprawy zyskowności i konkurencyjności.

 

Źródło: NSK

 

O łożyskach Molded-Oil pisaliśmy w artykule Łożyska do zadań specjalnych

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English