Nowa oferta silników i napędów DYNEO

Dyneo 6616_Solutions Dyneo avec logo_m

 

Firma Emerson Industrial Automation, znana od wielu lat z produkcji systemów napędowych zapewniających największą sprawność energetyczną, dostarcza nowe modułowe systemy napędów o jeszcze lepszych parametrach i większej ergonomii.
Gama Dyneo obejmuje oferowane przez firmę Emerson rozwiązania wykorzystujące technologię  magnesów trwałych  znajdujące zastosowanie w napędach o zmiennej prędkości i silnikach synchronicznych. Są one wynikiem sprawdzonej technologii popartej ponad 15-letnim doświadczeniem firmy i największą zainstalowaną bazą przemysłową na całym świecie. Produkty Dyneo są niezawodne i trwałe, oferują szeroką gamę dostępnych opcji oraz zapewniają elastyczność adaptacji, łatwy rozruch i szybki zwrot z inwestycji.
Najnowsze osiągnięcia zapewniają użytkownikom łatwość instalacji porównywalną z łatwością instalacji silnika indukcyjnego. Portfolio produktów bazujących na sprawdzonej linii rozwiązań Dyneo zostało w ostatnim czasie rozbudowane o serię silników synchronicznych z magnesem trwałym (LSRPM – 1500 obr./min.), które pod względem mechanicznym (wznios osi,  kryza, końcówka wałka) stanowią bezpośrednie odpowiedniki standardowych silników IEC 34-30-1. Nowy wariant sam z siebie zapewnia najwyższą sprawność energetyczną bez konieczności modyfikowania istniejących urządzeń. Jego łatwa integracja wiąże się z dwiema zaletami ekonomicznymi: oszczędnością na samej instalacji oraz oszczędnością związaną z użytkowaniem, zwiększającą się wraz z żywotnością silnika.
Ograniczona liczba wersji oraz mniejsze wymiary i waga pozwalają zapewnić jeszcze większą elastyczność w instalacjach klientów. Nowy wariant jest szczególnie ceniony przez producentów maszyn, ponieważ pozwala zmniejszyć ich rozmiary i zoptymalizować konstrukcję oraz zmniejszyć koszty transportu.

 

Dyneo 6616_Dyneo interchangeable et MD2M_m
Silnik z magnesem trwałym musi być kontrolowany za pomocą napędu o zmiennej prędkości, dlatego też istotne jest, żeby montaż, rozruch i konfiguracja systemu były najprostsze, jak tylko jest to możliwe.
Osiągnięto to dzięki zastosowaniu rozwiązań Dyneo, umożliwiających wykorzystanie metody sterowania pozbawionej całkowicie czujników w większości aplikacji procesowych (pompy, sprężarki, wentylatory, urządzenia wspomagające, wirówki, separatory itp.). Kontrolę pracy silnika zapewniono bez zastosowania sygnału sprzężenia zwrotnego i dodatkowego kabla sygnałowego łączącego silnik z napędem. Pozwoliło to wyeliminować potencjalne zaburzenia związane z pracą enkodera i połączeniami pętli sprzężenia zwrotnego, co dodatkowo zwiększa niezawodność zespołu silnik + napęd.
Silniki z magnesem stałym LSRPM (IP55) / PLSRPM (IP23) z oferty Dyneo są doskonale przystosowane do współpracy z produkowanymi przez firmę Emerson napędami o zmiennej prędkości: Powerdrive F300 (napędy o stopniu ochrony IP20 do integracji w silniku lub szafie sterującej, przeznaczone do sterowania wentylatorami, pompami i sprężarkami), Powerdrive MD2 (kompletne moduły o stopniu ochrony IP21 lub IP54 do sterowania procesami) i Unidrive M (napędy o stopniu ochrony IP20 do integracji w silniku lub szafie sterującej, przeznaczone dla pozostałych typów aplikacji). Ich łatwa i szybka konfiguracja wynika ze specjalnie zaprojektowanego dla silnika Dyneo oprogramowania aplikacyjnego.
Pakiet silnik + napęd , pochodzący od jednego producenta może zapewnić optymalne osiągi dzięki zastosowaniu współpracujących ze sobą komponentów, a dodatkowo zapewnia globalną gwarancję obsługi klienta w jednym miejscu, począwszy od specyfikacji technicznych poprzez instalację i serwis posprzedażowy aż po regularne serwisowanie.
Dzięki nowej ofercie “Express Availability”, kompaktowe i standardowe wersje IEC produktów Dyneo są obecnie dostarczane w krótszym terminie, wynoszącym od 5 do 15 dni w zależności od wybranych opcji. Usługa ta zapewnia natychmiastową reakcję na potrzeby klientów, pozwalając im na stopniowe przechodzenie na systemy o dużej sprawności oraz zapewniając ciągłość produkcji przy minimalnych zapasach części zamiennych. Oferta Dyneo zapewnia szybki zwrot z inwestycji oraz bardzo mały całkowity koszt utrzymania.

Extremely detailed 7000px 3d render with tree on lea

 

 

Technologia silników Dyneo
Silniki Dyneo charakteryzują się trwałą konstrukcją mechaniczną i zawierają te same elementy co silniki indukcyjne, jednak w odróżnieniu od nich strumień magnetyczny nie jest generowany przez stojan lecz przez zestaw magnesów trwałych umieszczonych w wirniku. W silniku indukcyjnym AC prędkość obrotowa jest mniejsza od częstotliwości generowanej w stojanie, natomiast w silniku Dyneo strumień magnetyczny jest zsynchronizowany z częstotliwością indukowaną w stojanie. Straty w wirniku silnika indukcyjnego odpowiadają za niemal jedną trzecią strat całkowitych, natomiast dla silników Dyneo są one pomijalne. Przy prędkości znamionowej, silniki Dyneo osiągają sprawność odpowiadającą silnikom IE4 lub NEMA Super Premium, znacznie przekraczającą wartości typowe dla silników indukcyjnych o dużej sprawności. Ta różnica uwidacznia się jeszcze bardziej w zakresie prędkości obrotowych mniejszych od nominalnej, typowych dla aplikacji pracujących ze zmienną prędkością! Czas zwrotu z inwestycji w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań jest tu zwykle bardzo krótki.
Przy utrzymywaniu położenia stojana wynoszącego przez cały czas 90° względem linii strumienia magnetycznego, silniki Dyneo gwarantują optymalny moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych bez ograniczeń przy wyższych temperaturach ani potrzeby stosowania obcego chłodzenia, a dodatkowo pozwalają osiągnąć prędkość obrotową rzędu 5500 obr./min. istotnie większą niż w tradycyjnych technologiach. Rozwiązanie to jest korzystne zwłaszcza w aplikacjach wymagających dużego momentu obrotowego przy dużych prędkościach.
Silniki Dyneo, zaprojektowane do pracy z prędkościami większymi od silników indukcyjnych, pozwalają na adaptację prędkości obrotowej silnika do prędkości maszyny docelowej, co eliminuje potrzebę stosowania np. przekładni.
Silnik Dyneo LSRPM charakteryzuje się modułową konstrukcją: możliwość wyboru sposobu montażu, kryzy, otworów zwykłych lub gwintowanych oraz wielu opcji dodatkowych pozwala uprościć jego instalację.
Silniki Dyneo spełniają wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska, równocześnie pozwalając zoptymalizować produktywność i sprostać wymogom oszczędności  energii obowiązującym obecnie w większości gałęzi przemysłu, bez względu na aplikację (mechanika płynów, pasowe systemy  przenoszenia napędu, wytłaczanie, transformatory, generatory itp.).

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English