Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z 11 sierpnia 2015 r. godz. 7:55

PSE wykres 10_m
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11.

 

Jak widać na wykresie maksymalne zapotrzebowanie na energię występuje między godz. 9 i 10 i wynosi ok. 20 500 MW, natomiast moc dyspozycyjna to ok. 25 000 MW. Jest ona zmniejszona przez ograniczone możliwości chłodzenia kondensatorów (skraplaczy) turbin z powodu niedoboru wody oraz ograniczeń emisyjnych (nie można odprowadzać do rzek i zbiorników wody o zbyt wysokiej temperaturze). Zwykle także w okresie letnim przeprowadza się remonty i przeglądy w elektrowniach, co pociąga za sobą wyłączanie niektórych bloków energetycznych. Dlatego moc dyspozycyjna jest mniejsza od teoretycznej.

 

Jednocześnie PSE przypominają, że w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw spowodowanego wyjątkowo wysokimi temperaturami i niskimi stanami wód w zbiornikach wodnych, wobec wprowadzonych przez PSE w dniu 10.08.2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając na uwadze ustawowe kompetencje do kontroli stosowania ograniczeń, zwrócił się do PSE z prośbą o bieżące, szczegółowe informowanie Prezesa URE o sytuacji w KSE, w tym o stosowaniu się operatorów systemów dystrybucyjnych i odbiorców końcowych przyłączonych do sieci przesyłowej do wprowadzonych ograniczeń.

PSE będą na bieżąco w kolejnych dniach przekazywały Prezesowi URE powyższe informacje.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma również ustawowe kompetencje do nakładania kar pieniężnych na podmioty, które:

  • nie stosują się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (art. 56 ust.1 pkt 3a ustawy Prawo Energetyczne);
  • nie stosują się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, IRiESP, a także poleceń OSP (art. 56 ust. 1 pkt. 19 ustawy Prawo energetyczne).

Źródło: PSE/inf. własna

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English