Siemens dostarczy system sterowania do nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

Polimex Projekt Opole podpisał z firmą Siemens kontrakt na dostawę systemu sterowania dla dwóch nowo budowanych bloków dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole.
Bloki numer 5 i 6, zrealizowane w technologii ultranadkrytycznej, o mocy po wyżej 900MW, zostaną zautomatyzowane w oparciu o nadrzędny system sterowania SPPA-T3000. System ten obejmie wszystkie operacje sterowania blokiem oraz zintegruje systemy i komponenty technologiczne bloku. Przyjazny w obsłudze i wizualizacji system SPPA-T3000 pozwoli równocześnie operatorowi bloku na szybką analizę istotnych danych procesowych, jak również na szybką i adekwatną reakcję na zmiany wymogów procesu, gwarantując przy tym wysoką dyspozycyjność i efektywność ekonomiczną bloków.

 

SPPA-T3000 R7.2 besticht durch ergonomisches Design, zusätzliche Funktionen wie optimiertes Alarmhandling, Trip-Stopp-Buttons oder integrierte Anlagendiagnose. Die neuen Funktionen und vereinfachte Bedienung unterstützen das Leitwarten-Personal dabei, seine tägliche Arbeit noch effizienter und effektiver durchzuführen und hilft in kritischen Situationen noch sicherer und schneller richtig zu reagieren. SPPA-T3000 R7.2 has an impressive ergonomic design and features additional functions such as optimized alarm handling, trip-stop buttons or integrated plant diagnostics. The new functions and simplified operations help plant operators perform their day-to-day work more efficiently and more effectively, and react reliably and more quickly in critical situations.

SPPA-T3000

 

Kontrakt realizowany przez firmę Siemens obejmuje jednocześnie wykonanie projektu oraz instalację i uruchomienie systemu oraz aparatury obiektowej. Zadanie to zostanie zrealizowane przez specjalistów Siemensa z zespołu inżynierskiego z Wrocławia. To wyjątkowy zespół ekspertów w obszarze automatyki, którzy z sukcesem realizowali zadania w ponad 120 projektach na całym świecie, w tym m.in. przy budowie podobnych bloków w Niemczech. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2019 r.

Budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole to dla Grupy Polimex-Mostostal strategiczny projekt. Dlatego też do współpracy zapraszamy firmy o wysokich kompetencjach, których usługi są dobrze oceniane w Polsce, a także na świecie. Taką firmą jest Siemens – mówi Jacek Czerwonka, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal ds. operacyjnych.

Jest to dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ dotyczy jednej z największych inwestycji energetycznych realizowanych obecnie w Polsce. Cieszymy się, że do realizacji kluczowego elementu jakim jest nadrzędny system sterowania elektrownią, zostało wybrane sprawdzone rozwiązanie Siemensa – mówi Grzegorz Należyty, Dyrektor Generalny branż Power and Gas i Power Services firmy Siemens w Polsce.

 

Źródło: Siemens

Authors

Related posts

Góra
English