Jak bezpiecznie transportować i składować brudne czyściwa? MEWA ma rozwiązanie

MEWA Textil-Service AG & Co. Lauenburg OHG

Brudne czyściwa należy zabezpieczyć do transportu

 

Brudne czyściwa, jakie powstają w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych w trakcie produkcji lub prac naprawczych, zawierają z reguły niebezpieczne substancje w postaci olejów czy rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń, a zatem ich usuwanie musi odbywać się w sposób bezpieczny i niezawodny.

Zużyte jednorazowe czyściwa kwalifikowane są z reguły jako niebezpieczne odpady, które należy odpowiednio usuwać. Inaczej jest w przypadku czyściw wielokrotnego użytku, oferowanych przez firmę MEWA w ramach systemu pełnej obsługi, bowiem zużyte czyściwa, które są prane przez usługodawcę, mogą być potem wykorzystane ponownie, nie są odpadem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Za usunięcie wypłukanych w trakcie prania substancji zanieczyszczających odpowiada firma MEWA.

 

Brudne czyściwa mogą także stanowić zagrożenie pożarem

Nasączone w.w. cieczami i substancjami brudne czyściwa są łatwopalne. Oleje stosowane do czyszczenia, mające zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa. Dlatego też brudne czyściwa nie powinny być składowane w otwartych pojemnikach. Należy w tym celu stosować tylko zamykane pojemniki.

MEWA Textil-Service AG & Co. na to także ma rozwiązanie, a mianowicie SaCon. Czyściwa wielokrotnego użytku firmy MEWA są wysłane, składowane i odbierane wyłącznie w opracowanych przez firmę MEWA bezpiecznych pojemnikach.

 

Tücher der Qualität MEWATEX PLUS® werden in dem speziell von MEWA entwickelten Safety Container SaCon® sicher gelagert und transportiert.

Praktyczne kółka ułatwiają transportowanie

 

Pojemnik SaCon posiada właściwości, które sprawiają, że umożliwia on bezpieczne składowanie czyściw i najwyższe bezpieczeństwo w trakcie ich transportu:

  • ma szczelne zamknięcie,
  • spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa,
  • pokrywę zaopatrzona jest w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można ją  szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom,
  • jest zaopatrzony z praktyczne kółka ułatwiające jego transportowanie.

Tak zabezpieczony kontener SaCon można nawet po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony w warsztacie, a więc tam, gdzie jest najczęściej używany.

 

MEWA Sacon: Dieser eigens von MEWA entwickelte Container garantiert - bei bestimmungsgemäßer Verwendung - eine gefahrlose Lagerung der Tücher und höchste Transportsicherheit. Er ist luftdicht verschließbar, mit praktischen Rollen versehen und erfüllt alle Anforderungen der GGVSEB/ADR-Vorschriften. Foto: MEWA Abdruck frei - Beleg erbeten Media Contor, Bei den Mühren 66a, 20457 Hamburg

Pojemnik SaCon jest szczelnie zamykany

 

Użytkownik wiele zyskuje

Inteligentny system czyściw firmy MEWA to wyraźne korzyści dla użytkownika. Klient otrzymuje czyściwo wielokrotnego użytku o dobrej chłonności. MEWA bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do czyściw. Klient nie musi zatem sam wykazywać, iż zanieczyszczony materiał usunięto i wykorzystano ponownie. Będąc produktem wielokrotnego użytku, czyściwa są też bardzo ekologiczne. Pozwalają one zredukować znaczne ilości niebezpiecznych odpadów, bowiem mogą być prane i ponownie stosowane do 50 razy. Brudne czyściwa są prane przez firmę MEWA i przygotowywane do ponownego użycia z zachowaniem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001.

 

Źródło: MEWA

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English