Podsumowanie prac postojowych w Grupie Azoty KĘDZIERZYN

Grupa Azoty big_466df814_mk30296
Po intensywnych pracach na przełomie czerwca i lipca został zakończony letni postój remontowy w Grupie Azoty KĘDZIERZYN.
Zgodnie z planowanym zakresem zrealizowano ponad 2350 zadań obejmujących prace remontowe, czynności dozorowe, przeglądowe i konserwacyjne. Głównym zadaniem limitującym czas postoju była wymiana wnętrza Reaktora R-1001 (Wydział Amoniaku Jednostki Produkcyjnej Nawozy) realizowana w ramach Planu Działalności Inwestycyjnej.
Planowane zadania wraz z szeregiem prac pomocniczych zrealizowano przed planowanym terminem, umożliwiając wcześniejszy rozruch produkcyjny wytwórni amoniaku.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN składa podziękowania swoim pracownikom, Grupie Azoty Automatyka, Grupie Azoty Prorem oraz pozostałym firmom uczestniczącym w realizacji prac postojowych za zaangażowanie, bez którego sprawna realizacja zadań nie byłaby możliwa.
Źródło: Grupa Azoty
Authors

Related posts

Góra
English