Żuławska Fabryka Mebli w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

ZFM_m

 

Żuławska Fabryka Mebli otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Jest to nowo utworzona spółka, która będzie kontynuować tradycje przemysłowe firm Wójcik Fabryka Mebli i STOLPŁYT, czołowych producentów mebli w województwie warmińsko-mazurskim.
Projekt inwestycyjny polega na rozbudowie zakładu produkcji frontów MDF w celu zdywersyfikowania produkcji. Wybudowana zostanie i wyposażona w niezbędne linie technologiczne, maszyny i urządzenia nowa hala produkcyjna oraz zaadaptowana do celów produkcyjnych część hali wykorzystywanej obecnie jako magazyn frontów MDF. Planowana jest również budowa nowoczesnego magazynu wysokiego składowania, który zabezpieczy potrzeby magazynowe zakładu, a także umożliwi świadczenie usług logistyczno-magazynowych lokalnym zakładom meblarskim.

 

ZFM1_m

 

W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości, co najmniej 75,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r.

 

ZFM2_m

 

Źródło: W-M SSE

Authors

Related posts

Góra
English