Rozpoczęcie produkcji kotła dla bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

Rozpoczęcie produkcji kotła w Elektrowni JAWORZNO III 8_m

2 lipca w RAFAKO w Raciborzu rozpoczęła się produkcja części ciśnieniowej kotła dla bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne, który powstaje w TAURON Wytwarzanie w Elektrowni Jaworzno III.  

Kocioł dla tego bloku jest kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym. Całkowity ciężar wyprodukowanych części ciśnieniowych kotła wyniesie około 7500 t. Wszystkie ciśnieniowe elementy kotła, co jest dla nas szczególnie istotne, wytwarzane będą we własnych halach produkcyjnych RAFAKO w Raciborzu – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

Produkcja rozpocznie się od spawania paneli ściany frontowej przegrzewacza naściennego, następnie z przesunięciem około 3–4 tygodni będą wchodziły do produkcji ściany boczne, a w dalszej kolejności ściana tylna przegrzewacza. W połowie lipca planowane jest rozpoczęcie gięcia wężownic podgrzewacza wody pierwszego stopnia.

Największe zaangażowanie produkcji planowane jest na początek listopada br., ale poziom pełnej mocy wytwórczej będzie utrzymywał się do końca października 2016 roku – informuje Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO. Zakończenie produkcji części ciśnieniowej kotła planowane jest na koniec kwietna 2017 r.

Projekt kotła dla jaworznickiego bloku uwzględnia sprawdzone rozwiązania technologiczne najnowszej generacji. Rozwój technologii budowy kotłów przepływowych na nadkrytyczne parametry pary oraz zwiększenie parametrów pary do temperatury i ciśnienia rzędu 600–620°C i 280–300 bar pociąga za sobą konieczność stosowania nowoczesnych stali na część ciśnieniową kotła – wyjaśnia Albert Kępka, prezes TAURON Wytwarzanie.

Główne materiały użyte w trakcie wytwarzania to stal 13CrMo4-5 na ściany szczelne i wężownice podgrzewacza wody oraz 10CrMo910, T91 oraz materiały austenityczne na przegrzewacze pary. Na większość komór i rurociągów łączących przewidziano materiał P91 i P92. Z uwagi na wysoką sprawność kotła część kluczowych materiałów zamówiono ze zwiększonymi wymaganiami niż wynika to ze standardu w normach przedmiotowych.

 

Parametry kotła

Kocioł pyłowy, przepływowy, z wtórnym przegrzewem pary, o sylwetce wieżowej, na węgiel kamienny. Kocioł zostanie wyposażony w układ 4+1 (1 rezerwowy) młynów węglowych, misowo-rolkowych. Palniki węglowe będą zabudowane w układzie tangencjonalnym z możliwością uchyłu w celu zminimalizowania wpływu zmiany paliwa na uzyskiwanie najlepszych osiągów.

Sprawność cieplna kotła – 94,01 proc.

Wydajność cieplna kotła (100 proc. WMT) – 1728,5 MWt

Ilość spalanego węgla (100 proc. WMT) – 342,5 t/h

Dane gabarytowe kotła:

– wysokość ~124 m (poziom rusztu nośnego)

– szerokość 19,8 m

– głęgokość 19,8 m

 

O inwestycji:

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to największa inwestycja Grupy TAURON. Zgodnie z zapisami kontraktowymi prace potrwają 59 miesięcy. Blok do eksploatacji zostanie przekazany w 2019 r.

Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako – Mostostal. 14 listopada plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy. Z początkiem marca rozpoczęto prace ziemne.

 

Podstawowe parametry bloku:

paliwo podstawowe: węgiel kamienny

moc bloku brutto: 910 MWe

sprawność bloku netto: 45,9 %

temperatura pary świeżej: 600 °C

temperatura pary wtórnej: 610 °C

ciśnienie pary świeżej: 27,5 MPa

wyprowadzenie mocy na napięcie: 400 kV

 

Kalendarium:

III kwartał 2011 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

II kwartał 2012 r. – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

I kwartał 2013 r. – wybór Generalnego Wykonawcy

II kwartał 2014 r. – podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

IV kwartał 2014 r. – przekazanie terenu budowy Głównemu Wykonawcy

I kwartał 2015 r. – zatwierdzenie Projektu Podstawowego Bloku

I kwartał 2015 r. – rozpoczęcie prac ziemnych

 

Kamienie milowe projektu:

III kwartał 2018 r. – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. – synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

 

 

Źródło: Tauron

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English