PGZ liderem budowy okrętów “Miecznik” i “Czapla”

pgz-nauta-6-400-dpi_m1

Polska Grupa Zbrojeniowa została oficjalnie zaproszona przez Inspektorat Uzbrojenia MON do negocjacji w celu opracowania projektu umowy, której przedmiotem będzie dostawa sześciu okrętów dla Marynarki Wojennej RP w ramach programów pk. „Miecznik” i „Czapla”.

W budowie główną rolę odgrywać będzie PGZ oraz Stocznia Marynarki Wojennej. W praktyce jednak, w realizację projektu włączony będzie cały potencjał Grupy, w tym SR Nauta. Podział zakresów odpowiedzialności oraz udział innych podmiotów z Grupy PGZ oraz spoza niej – w tym zagranicznych partnerów strategicznych – będzie przedmiotem rozmów Zamawiającego z Wykonawcą.

To bardzo dobra wiadomość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i branży stoczniowej, która od jakiegoś czasu przeżywa dynamiczny rozwój. To także potwierdzenie, że posiadamy odpowiednie doświadczenie i kompetencje, by wyposażyć Marynarkę Wojenną w nowoczesne okręty patrolowe i obrony wybrzeża. Przygotowywaliśmy się do tego niemal od początku istnienia PGZ – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ.

 

Zadania „Miecznika” i „Czapli”

Programy „Miecznik” i „Czapla” zakładają budowę sześciu okrętów. Trzech patrolowych z funkcją zwalczania min i trzech obrony wybrzeża, przeznaczonych do prowadzenia działań zgodnie z koncepcją Bałtyk „Plus”, czyli w geograficznym obszarze misji obejmującym granicami akweny Morza Bałtyckiego oraz Oceanu Atlantyckiego.

Zakres planowanych misji zawiera szerokie spektrum zadań w egzekwowaniu wyłącznej władzy suwerennej i jurysdykcji państwowej w obrębie wód terytorialnych, oraz zabezpieczenie sprawowania jurysdykcji ograniczonej w granicach strefy ekonomicznej, a w pewnych przypadkach związanych z zobowiązaniami sojuszniczymi, nawet w granicach morza pełnego. Zapewnianie bezpiecznych szlaków transportu morskiego i utrzymywanie zdolności do obrony interesów ekonomicznych wszędzie tam gdzie morska racja stanu tego wymaga.

Do zadań szczegółowych okrętów należeć będą m.in. patrolowanie i ochrona morskich szlaków komunikacyjnych, torów podejściowych, prowadzenie działań bojowych w obszarze podwodnym, nawodnym i w przestrzeni powietrznej, zwalczanie celów nawodnych (wykorzystując artylerię lufową i rakiety przeciwokrętowe) i podwodnych, ochrona baz morskich i portów, stanowisk dowodzenia, przenoszenie i bojowe wykorzystanie bezzałogowych samolotów rozpoznawczych oraz załogowych lub bezzałogowych platform (nawodnych i podwodnych) morskich.

Realizację powyższych zadań zapewni posiadanie nowoczesnych systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem takich jak zintegrowany system dowodzenia wraz z podsystemami: nawigacji, rakietowo-artyleryjski, broni podwodnej, łączności, rozpoznania i walki elektronicznej, napędowo-energetyczny i środki broni pasywnej.

 

Spółka PGZ zbudowała sieć kooperantów

Kluczowy udział w projekcie będzie też miała Stocznia Marynarki Wojennej S.A. Przedstawiciele PGZ, ARP i SMW prowadzą zaawansowane rozmowy, których efektem ma być przejęcie akcji stoczni przez Polską Grupę Zbrojeniową. Ponadto, PGZ pragnie blisko współpracować, na podstawie odrębnych umów biznesowych, z Centrum Techniki Okrętowej, Polskim Rejestrem Statków, innymi polskimi stoczniami i zagranicznymi koncernami zbrojeniowymi.

Grupa zbudowała zatem kompetencje by projektować, budować, wyposażać, a wspólnie z partnerami (CTO S.A.), także prowadzić skomplikowane badania modelowe jednostek o wysokim stopniu skomplikowania i innowacyjności.

 

Program „Zwalczanie zagrożeń na morzu” to priorytet PGZ

Realizacja zamówienia na budowę okrętów „Miecznik” i „Czapla” przez PGZ nie byłaby możliwa bez będącego na ukończeniu procesu koncentracji potencjału stoczniowego realizowanego od kilku lat przez kontrolowany przez PGZ fundusz MARS FIZ (efekt dzisiaj to blisko 600 mln zł rocznych przychodów, 1900 wysokiej klasy specjalistów, setki kontraktów). Synergia, jaka wynika ze skupienia spółek sektora zbrojeniowego w ramach PGZ, w połączeniu z  możliwościami Stoczni Marynarki Wojennej oraz innych partnerów biznesowych daje gwarancję na sprawną i terminową realizację kontraktów dla Marynarki Wojennej RP.

Dla PGZ niezwykle ważne są trzy programy modernizacyjne, związane z budową systemów obrony powietrznej, rozpoznania obrazowego i satelitarnego oraz właśnie zwalczania zagrożeń na morzu. Przyniosą one bowiem polskiej zbrojeniówce prawdziwy skok technologiczny i szansę na wykreowanie innowacyjnych w skali światowej produktów z przeznaczeniem na eksport. Bardzo się cieszę, że dziś rozstrzyga się udział polskiego przemysłu w ważnej części jednego z tych programów – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ.

Oprócz programów „Miecznik” i „Czapla” PGZ jest zainteresowana także budową innych jednostek tj. okręt wsparcia logistycznego, okręt wsparcia działań połączonych, okrętów ratowniczych czy holowników. PGZ chce także wziąć udział, we współpracy z zagranicznym partnerem, w budowie trzech okrętów podwodnych typu „Orka”.

Ustalenia pomiędzy PGZ a IU MON dotyczące realizacji programów „Czapla” i „Miecznik” będą trwały do 2016 r., kiedy to planowane jest podpisanie umowy i uruchomienie procesu budowy.

PGZ to lider polskiego przemysł zbrojeniowego, główny partner MON i globalnych koncernów zbrojeniowych w procesie modernizacji polskiej armii. Tworzy Grupę ponad 60 spółek, które zatrudniają około 17,5 tys. wysokiej klasy specjalistów. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo Polski.

 

pgz-nauta-6-400-dpi_m

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English