Zezwolenie dla MM Szynaka-Interline

Szynaka_m

Firma MM Szynaka-Interline otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Spółka należy do Grupy Szynaka, skupiającej zakłady z branży przetwórstwa drewna, głównie produkcji mebli.
Inwestycja polega na dokonaniu zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, dostosowaniu infrastruktury do poszerzonego zakresu prowadzonej działalności o usługi tartaczne, usługi magazynowania, transportu i przeładunku towarów. W tym celu zakupione zostaną nowoczesne i kompatybilne ze sobą obrabiarki klasy CNC, wybudowane będą wiaty i place manewrowe oraz odpowiednio przebudowane pomieszczenia magazynowe i układ komunikacyjny zakładu.

W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 9,25 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 105 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.12.2018 r.

 

Źródło: W-M SSE

Authors

Related posts

Góra
English