„Paged – Sklejka” w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Paged sklejka_m

Spółka „Paged – Sklejka” w Morągu otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Spółka produkuje różne rodzaje sklejki, płyty stolarskie, sklejki surowe i okleinowane filmami fenolowymi. Działalność produkcyjną Spółka prowadzi w trzech zakładach zlokalizowanych w Morągu (produkcja sklejek), Ełku (produkcja sklejek) i w Bartoszycach (produkcja płyt stolarskich) i jest wiodącym producentem sklejek w Polsce i liczącym się producentem w Europie.

Inwestycja będzie polegała na budowie nowej hali produkcyjnej i jej wyposażeniu w linie technologiczne, maszyny i urządzenia do produkcji; rozbudowie istniejących obiektów produkcyjnych i ich wyposażenie w nowe maszyny i urządzenia do produkcji sklejki oraz dotychczas produkowanych wyrobów, a także na rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej i towarzyszącej.
Spółka „Paged – Sklejka” S.A. w Morągu poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie co najmniej 151,7 mln zł i utworzy co najmniej 110 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.12.2020 r.

 

Źródło: W-M SSE

Authors

Related posts

Góra
English