Spotkanie branży tworzyw sztucznych w Warszawie

Plastic_m

W dniach 21–22 maja w warszawskim hotelu Hilton odbywały się doroczne obrady stowarzyszenia przetwórców tworzyw sztucznych EuPC, połączone ze wspólną konferencją EuPC i stowarzyszenia PlasticsEurope. W dwudniowy spotkaniu wzięło udział ponad 130 przedstawicieli najważniejszych europejskich przedsiębiorstw działających w branży tworzyw sztucznych.

Oprócz odbywających się za zamkniętymi drzwiami obrad, uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w prezentacjach otwartych. Ich tematem naczelnym była konkurencyjność europejskiej branży tworzyw sztucznych oraz odpowiedź na pytanie: co należałoby zmienić w celu poprawy sytuacji? Ważnym tematem przewijającym się w czasie dwudniowego spotkania była kwestia aktualnej sytuacji w branży polimerów, a zwłaszcza ostatnich braków surowcowych w związku z force majeure ogłaszanymi przez czołowych producentów polimerów w Europie.

Pierwszego dnia spotkania obrady odbywały się równolegle w dwóch sekcjach – budowlanej i opakowaniowej. Zwłaszcza druga z nich przyciągnęła dużą uwagę uczestników – zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Bjørna Hoema dotycząca przyszłości tzw. jednorazówek, zaś ożywione dyskusje wywołało wystąpienie Piotra Barczaka (EEB) dotyczące przyszłości gospodarki cyrkularnej oraz Mike’a Baxtera, poświęcone palącym kwestiom związanym z praktyką zagospodarowania odpadów w Europie.

Podczas piątkowej konferencji plenarnej, w której wraz z przedstawicielami EuPC udział wzięli także przedstawiciele producentów tworzyw, prezentacje dotyczące sytuacji w branży zaprezentowali: Michael Kundel, prezydent European Plastics Converters, Patrick Thomas, prezydent PlasticsEurope, Taduesz Nowicki, prezydent Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Helena Huovinen, prezydent PlasticsEurope Polska oraz Bogusław Sonik, europoseł w poprzedniej kadencji.

Według Michaela Kundela przed przetwórcami tworzyw stoi pięć głównych wyzwań, związanych z surowcami i energią, inwestycjami w UE, wykształceniem odpowiedniej kadry, zagospodarowaniem odpadów oraz regulacjami prawnymi. Odpowiedzią na owe wyzwania są rekomendacje EuPC dla branży: zwiększenie konkurencyjności kosztowej w zakresie surowców i energii, promocja edukacji, inwestycje w innowacje, zharmonizowanie regulacji oraz pełniejsze włączenie branży tworzyw do promocji zrównoważonego rozwoju. Obiecujący w tym względzie wydaje się plan szefa KE, Junckera, który zakłada połączenie inwestycji, reform strukturalnych i odpowiedzialnej polityki fiskalnej.

Patrick Thomas potwierdził w swoim wystąpieniu wolę wspólnego działania całej branży na rzecz rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, wyliczając szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych przez EuPC i PlasticsEurope. Zwrócił uwagę, że podejmowaniu tych działań przyświeca jeden cel – rozwój branży tworzyw.

Tadeusz Nowicki zauważył, że konferencja EuPC nie bez przyczyny odbywa się w Warszawie – stolicy kraju, który w ostatnich latach jest doskonałym przykładem sukcesu branży tworzyw sztucznych. Przedstawiając branżę przetwórstwa tworzyw, Nowicki zwrócił uwagę, iż słabym ogniwem łańcucha wartości jest w Polsce zagospodarowanie odpadów, tj. ich spalanie bądź recykling. Tadeusz Nowicki zwrócił uwagę na tzw. fenomen folii stretch w Polsce, której produkcja w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wrosła o 500 proc.

Plastic1_m

Przedstawiając branżę producentów polimerów w Polsce, Helena Huovinen zaprezentowała pozycję polskich producentów na tle europejskiej i światowej branży tworzyw – branża tworzyw i gumy rośnie w Polsce w tempie 7,1 proc., obroty wynoszą 15,6 mld euro obrotów, a łącznie w 7680 firmach pracuje 143 360 osób. Jak podkreślała prezydent PlasticsEurope Polska, nasz kraj osiąga znakomite rezultaty w zakresie rozwoju branży tworzyw sztucznych, nie tylko na tle Europy, lecz także w skali globalnej. Niestety, Polska zajmuje wciąż niską pozycję w europejskim rankingu państw pod względem recyklingu i odzysku energii.

Bogusław Sonik zaprezentował Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, tzw. plan Junckera. Omawiając nową strategię unijną, Sonik wspomniał poprzednie działania UE na rzecz rozwoju przemysłu, zwłaszcza podejmowane w momencie kryzysu. W obecnym planie unijnym przeznaczone będą ogromne środki na projekty inwestycyjne, przy czym projekty, które znajdą się na liście, powinny być skierowane do tych miejsc, w których są najbardziej potrzebne; powinny także posiadać potencjał do przyciągania innych projektów. Środki z funduszu mają być inwestowane w infrastrukturę informatyczną, transportową, kształcenie, badania i rozwój, energia ze źródeł odnawialnych oraz wsparcie firm z sektora MŚP.

Z kolei Brigitte Dero, dyrektor zarządzająca programu VinylPlus, przedstawiła postępy w realizacji inicjatywy zmierzającej do uczynienia PVC materiałem w pełni bezpiecznym i spełniającym założenia gospodarki cyrkularnej. Jak stwierdziła prelegentka, ważnym krokiem zmierzającym do zaprezentowania polichlorku winyli w sprzyjającym świetle były igrzyska olimpijskie w Londynie (2012).

W kończącej konferencję debacie wziął udział Paul Booth (SABIC), Tom Crotty (Ineos), Michael Kundel (Renolit), Frederic Midy (Aliaxis) oraz Patrick Thomas (Bayer MaterialScience). Dyskusja rozpoczęła się pytaniem o możliwość wykorzystania gazu łupkowego w Europie. Tom Crotty oraz Paul Booth wyrazili przekonanie, że na Starym Kontynencie można powtórzyć amerykański sukces, przy czym konieczne jest uzyskania wsparcia dla tych zamierzeń. Z kolei Tadeusz Nowicki podczas debaty omówił problem zmian w zakresie opakowań do żywności. Jego zdaniem dominującą i niepokojącą tendencją jest wymaganie rynku w zakresie coraz silniejszego ograniczania cen. Kolejnym tematem były innowacje w zakresie nowych polimerów i korzyści wynikających z wprowadzania nowych tworzyw. Patrick Thomas zaprezentował postępy w zakresie wykorzystania CO2 do produkcji polimerów. Zdaniem Thomasa w ciągu najbliższej dekady z pewnością będziemy mogli zobaczyć wiele nowych wynalazków, m.in. w zakresie katalizy. Frederic Midy wypowiedział się na temat roli polimerów w budownictwie. Odpowiadając na kolejne pytanie, dotyczące REACH i negatywnego wpływu regulacji na branżę tworzyw sztucznych, Paul Booth zwrócił uwagę, iż koszty wdrażania regulacji dla dużych koncernów i małych firm jest zupełnie inny. Booth pozytywnie ocenił znaczenie REACH, stwierdzając, że wdrożenie regulacji ma m.in. znaczenie marketingowe. Jednak Booth stwierdził, iż pomysł rejestracji polimerów jest błędny. Michael Kundel odniósł się do pytania o koszty energii w Europie, stwierdzając, iż wysokie podatki energetyczne (np. w Niemczech) nie sprzyjają rozwojowi, bowiem przyczyniają się do ograniczenia środków, które można by przeznaczyć na inwestycje. Podczas debaty powrócił również temat jednorazówek. Tom Crotty zwrócił uwagę, iż ograniczenie zużycia środkami prawnymi jest pomysłem błędnym, gdyż zbyt uproszczonym. Crotty stwierdził, iż najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie mechanizmów rynkowych, natomiast zakazy są niebezpieczne, gdyż mogą być rozszerzane na kolejne grupy produktów.

Podsumowując debatę i całą konferencję prezydenci PlasticsEurope i European Plastics Converters wyrazili ponownie przekonanie, iż warunkiem koniecznym wzrostu branży jest wspólne działanie producentów i przetwórców tworzyw polimerowych.

 

Źródło: InfoWire/plastech.pl

Authors

Related posts

Góra
English