ArcelorMittal Poland za półmetkiem modernizacji wydziału węglopochodnych w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach

Zdzieszowice_koksownia_m

Zdjęcie: Wikipedia. Autor: Robert Niedźwiedzki

Prace prowadzone przez ArcelorMittal Poland w ramach realizacji pierwszego etapu modernizacji, który obejmuje budowę nowego III ciągu katalitycznego rozkładu amoniaku i instalacji Clausa wraz z magazynem oraz załadunkiem siarki płynnej weszły w zaawansowaną fazę. Planowany termin zakończenia tego etapu to wrzesień bieżącego roku.

Modernizacja instalacji oczyszczania gazu koksowniczego w zdzieszowickiej koksowni rozpoczęła się w lipcu 2013 roku.

Głównym celem projektu jest spełnienie wymagań BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji środowiskowych obowiązujących od 2018 roku. Przewidujemy, że prace modernizacyjne zakończymy pod koniec roku 2016, a więc dwa lata przed wymaganym prawem terminem – mówi Czesław Sikorski, członek zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych. – Poza korzyściami środowiskowymi modernizacja instalacji poprawi także warunki pracy oraz przyczyni się do unowocześnienia procesu technologicznego. Łączna wartość inwestycji to 205 mln zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków własnych ArcelorMittal Poland – dodaje.

Na terenie wydziału węglopochodnych widać nowe instalacje: kolumny odkwaszająco-odpędowe, nowy reaktor katalitycznego rozkładu amoniaku, instalację Clausa, nowe zbiorniki i kilometry nowych rurociągów. W kolejnych etapach planowane jest dobudowanie reaktorów Clausa do dwóch istniejących ciągów katalitycznego rozkładu amoniaku.

Modernizacja Wydziału Węglopochodnych w Oddziale w Zdzieszowicach nie jest pierwszą tego typu inwestycją ArcelorMittal Poland. W 2012 roku instalacja oczyszczania gazu koksowniczego powstała w Krakowie.

Sama koksownia w Zdzieszowicach w ciągu ostatniej dekady zrealizowała projekty modernizacyjne o wartości ponad 800 mln zł.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English