Vigo System ma bezterminowe zezwolenie na działalność w Tarnobrzeskiej SSE

VIGO_System_m

Vigo System otrzymało bezterminowe wydłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE).

Będzie obowiązywało ono do dnia zakończenia funkcjonowania TSSE (31 grudnia 2026 roku). Pierwotnie okres obowiązywania zezwolenia wyznaczony był do dnia 15 listopada 2017 roku.

Spółka na podstawie zezwolenia z 9 listopada 2005 roku prowadzi całą swoją działalność na terenie należącym do TSSE, podkreślono również.

Vigo przypomina, że dochód uzyskany z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie strefy ekonomicznej zwolniony jest z opodatkowania. Wielkość uzyskanej pomocy dla emitenta wynosi 65% zdyskontowanych, poniesionych w okresie obowiązywania zezwolenia, nakładów inwestycyjnych na środki trwałe i zakupione wartości niematerialne i prawne. Pomoc ta pomniejszana jest o wszelkie zdyskontowane dofinansowania ze środków publicznych uzyskane przy zakupie środków trwałych. Dzięki działalności na terenie SSE dochód zwolniony z opodatkowania wyniósł w 2014 r. 7 192 127,38 zł.

Vigo System jest firmą technologiczną, założoną przez grupę naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Spółka działa od ponad 20 lat i zajmuje czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Produkty Vigo System znajdują zastosowanie m.in. w sektorze obronnym, przemyśle, ochronie środowiska czy medycynie. Są także wykorzystywane w badaniach naukowych w dziedzinie spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej. Znaczącym partnerem biznesowym spółki z Ożarowa Mazowieckiego są firmy z sektora obronnego.

 

Źródło: ISBnews

Authors

Related posts

Góra
English