PGZ, Rheinmetall i OBRUM z umową na opracowanie nowego transportera opancerzonego

Rheinmetall Man Military Vehicles_m

W połowie maja br. w Radomiu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. (PGZ) i OBRUM sp. z o.o. z jednej strony a niemiecką firmą Rheinmetall Man Military Vehicles (RMMV) z drugiej.

Strony umowy wspólnie zaprojektują i wykonają prototypy nowego, pływającego, kołowego transportera opancerzonego w konfiguracji 6×6 odpowiadającego wymaganiom współczesnego pola walki.

Pojazd ten będzie pierwszym w swej klasie, który w pełni wykorzysta wszystkie doświadczenia ostatnich konfliktów asymetrycznych. Zyska też polska gospodarka – produkcja pojazdu będzie się odbywała w Polsce.

Podpisana umowa wychodzi naprzeciw planom MON, związanym z pozyskaniem Lekkiego Opancerzonego Transportera Rozpoznania (LOTR). Dzięki umowie, używane obecnie w Polsce pojazdy rozpoznawcze 4×4 BRDM-2 będą mogły być zastąpione najnowocześniejszym sprzętem.

Nowy projekt transportera 6×6 w pełni wykorzysta duże doświadczenie OBRUM i RMMV w dziedzinie kołowych pojazdów opancerzonych. Transporter ten będzie zapewniał wysoki – jak dla pojazdów pływających – stopień ochrony balistycznej. Z ładunkiem użytecznym, który wynosić będzie co najmniej 3,5 tony, przy masie bojowej poniżej 20 ton, będzie on bardzo funkcjonalną platformą do zastosowania w misjach rozpoznawczych i innych.

PGZ i RMMV planują również wspólne oferowanie nowego pojazdu i jego pochodnych na rynkach zagranicznych.

Podpisanie umowy z Rheinmetall Man Military Vehicles potwierdza, że PGZ jest równorzędnym partnerem dla wiodących koncernów zbrojeniowych na świecie – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGZ S.A. – Zachęceni sukcesem Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak, rozpoczynamy realizację kolejnego ambitnego projektu, którego efektem będzie nowy transporter opancerzony – podkreśla Dąbrowski.

Dzięki temu projektowi, polski przemysł zbrojeniowy skupiony wokół PGZ będzie korzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie wojskowej technologii i zdobędzie doświadczenie w tworzeniu najnowocześniejszych systemów uzbrojenia.

Postrzegamy tę umowę jako pierwszy krok w kierunku strategicznego sojuszu z PGZ na rynku pojazdów kołowych oraz ścieżkę, którą powinny pójść inne spółki grupy Rheinmetall. Jestem przekonany, że połączone doświadczenie RMMV i jego partnerów doprowadzi do stworzenia w ramach naszego przedsięwzięcia najbardziej zaawansowanego opancerzonego pojazdu kołowego w konfiguracji 6×6, w segmencie poniżej 20 ton – mówi prezes RMMV Pietro Borgo.

Podpisana umowa znakomicie wpisuje się w aktualny trend rozwoju europejskiego przemysłu obronnego, polegający na współpracy podmiotów z różnych państw przy tworzeniu wspólnych produktów .

PGZ tworzy Grupę ponad 60 spółek działających w branży produkcyjno-usługowej, które zatrudniają ok. 17,5 tys. pracowników. W efekcie konsolidacji powstał jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata.

OBRUM jest centrum badawczo-rozwojowym, istniejącym od 1968 r., zaangażowanym w badania, opracowanie i produkcję rozmaitych systemów uzbrojenia na potrzeby polskich sił zbrojnych.

RMMV jest centrum produkcji kołowych pojazdów logistycznych i taktycznych w ramach Grupy Rheinmetall. Jako spółka z udziałem Rheinmetall AG i MAN Truck & Bus AG, RMMV jest znaczącym dostawcą kompletnych rozwiązań w dziedzinie wojskowych pojazdów kołowych.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English