Firma IFS aktualizuje pełny zestaw rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem serwisowym

IFS enterprise-service-management-2_m

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, aktualizuje rozwiązania Zarządzanie przedsiębiorstwem serwisowym, obejmujące IFS Zarządzanie serwisem w terenie, IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz IFS Zarządzanie serwisem.

Najnowsza wersja rozwiązania IFS Zarządzanie serwisem w terenie (5.6.2) jest już dostępna i oferuje wiele usprawnień, w tym:

 • Microsoft Azure — rozwiązanie IFS Zarządzanie serwisem w terenie działa natywnie w środowisku chmury Microsoft Azure, umożliwiając klientom dynamiczne skalowanie zasobów systemu w oparciu o ich bieżące wykorzystanie. Rozwiązanie w chmurze IFS Cloud jest rozwiązaniem typu IaaS (infrastruktura jako usługa), jednak jeszcze w tym roku będzie dostępne również w wersji chmurowej IFS Managed Cloud, wymagając minimalnego zaangażowania w jego obsługę działu IT klienta.
 • Mobilność — inwestycje firmy IFS w mobilność umożliwiły opracowanie takich usprawnień, jak obliczanie szacowanego czasu dotarcia do celu w oparciu o dane GPS, elastyczne i inteligentne ankiety, formularze i przepływy pracy oraz możliwość rejestracji filmów wideo i edycji/oznaczania zdjęć. Testy wykazały 92% spadek czasu synchronizacji i 500% wzrost maksymalnych rozmiarów przesyłanych plików.
 • System powiadomień i urządzenia noszone (wearables) — po okresie testowym w dziale IFS Labs interfejs mobilny dla systemu Android obsługuje obecnie powiadomienia na pasku powiadomień systemu Android. Zwiększa to dostępność kluczowych informacji i umożliwia użytkownikom szybsze przyjmowanie lub odrzucanie zadań. Powiadomienia są również przesyłane do urządzeń noszonych połączonych z systemem Android, np. do inteligentnego zegarka Samsung Gear lub innych urządzeń tego typu.
 • Harmonogramowanie dynamiczne — rozwiązanie IFS Zarządzanie serwisem w terenie optymalizuje harmonogram pracy dla pracowników indywidualnych i zespołów, maksymalizując współczynnik wykorzystania, uwzględniając wiele równoczesnych ograniczeń, w tym kwalifikacji, dane geolokacyjne oraz definiowalne preferencje — efektem jest wszechstronna optymalizacja mająca na celu zwiększenie efektywności harmonogramowania.
 • Zarządzanie wiedzą — w przypadku wprowadzenia przez personel lub klientów informacji o problemie IFS Zarządzanie serwisem w terenie automatycznie proponuje jego rozwiązanie. System bierze pod uwagę rankingi użytkowników i rzeczywistą przydatność rozwiązania. Dodatkowo rozwiązania zawierają załączniki (manuale, instrukcje, schematy, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania itp.), uwagi serwisowe synchronizowane z rozwiązaniem mobilnym — jest to rozszerzenie zarządzania wiedzą od centrum obsługi klienta po jego obsługę w terenie.

Dostępna jest również nowa wersja rozwiązania IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi (5.7). Oferuje ona następujące usprawnienia:

 • Obsługa coraz bardziej złożonych problemów z zakresu harmonogramowania — rozwiązanie IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi obsługuje obecnie jeszcze bardziej złożone problemy z zakresu zaawansowanego harmonogramowania, w tym infrastrukturę obiektów liniowych (zadania mające różne lokalizacje początkowe i końcowe), podróże obejmujące tereny rolne, odbiory częściowe, punkty przyjęć zapasów magazynowych i zarządzanie równoważeniem obciążenia regionalnego.
 • Rozszerzona obsługa działań dyspozytorów — ulepszenia mające na celu obsługę przedsiębiorstw wdrażających harmonogramowanie dynamiczne etapowo, począwszy od prostej wizualizacji harmonogramu i ręczny rozdział zasobów, następnie harmonogramowanie półautomatyczne, aż po w pełni dynamiczną i automatyczną optymalizację harmonogramów serwisowych.
 • Dostawcy map — dodatkowe ulepszenia mapowania i wizualizacji dzięki obsłudze platform OpenStreetMaps™ i Esri ArcGIS™ jako alternatywy do wyszukiwarki Bing® oraz możliwość łatwej wizualizacji maksymalnego zakresu podróży techników serwisowych podczas ręcznego rozdziału zleceń.
 • Harmonogramowanie w oparciu o cele — rozwiązanie IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi umożliwia kadrze kierowniczej wyznaczanie celów biznesowych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które będą automatycznie dostosowywać zachowanie oprogramowania harmonogramującego za pomocą prostego pulpitu monitorującego bieżącą wydajność w odniesieniu do celów biznesowych, takich jak umowy o jakości świadczenia usług (SLA) czy procent terminowego ukończenia zleceń.
 • Zaawansowane planowanie zasobów — rozwiązanie IFS Zarządzanie pracownikami mobilnymi obsługuje teraz wyjątkowo zaawansowane wymagania obejmujące planowanie personelu platform wiertniczych, statków/okrętów, zaawansowanych technicznie maszyn oraz innych obiektów przemysłowych o wysokim stopniu złożoności. Liczne usprawnienia obejmujące planowanie zasobów umożliwiają efektywne wykorzystanie matryc umiejętności, legalnych ograniczeń z zakresu zarządzania czasem pracy i systemów pracy zmianowej, elastycznej budowy zespołów, a także unikalnych reguł opracowanych na potrzeby konkretnego zastosowania.

Aktualizacje rozwiązania IFS Zarządzanie serwisem w systemie IFS Applications 9 oferują następujące usprawnienia:

 • Większy komfort użytkowania — liczne usprawnienia zwiększające ergonomię i atrakcyjność interfejsu, w tym wbudowane funkcje wizualizacyjne umożliwiające graficzną prezentację danych, wbudowane opcje analityczne oraz ulepszenia zwiększające dokładność rejestracji zgłoszeń przy jednoczesnym zminimalizowaniu konieczności ręcznego wprowadzania danych w celu zwiększenia odsetka skutecznych napraw przy pierwszej wizycie oraz akceptacji/zadowolenia użytkowników.
 • Magazyn zdalny — nowe możliwości zarządzania magazynem i logistyką serwisową, w tym definiowanie grup asortymentów na potrzeby poszczególnych techników lub brygad, automatyczne uzupełnienia zapasu ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz zautomatyzowana alokacja materiałów pod kątem wymagań określonych przez zlecenia robocze.
 • Harmonogramowanie dynamiczne — rozwiązanie IFS Zarządzanie serwisem obsługuje obecnie wielowymiarowe umowy o jakości świadczenia usług (SLA), przypisywanie zasobów w oparciu o region i lokalizację, dostępność lokalizacji i zasobów, preferencje dotyczące zasobów, procent wykorzystania zasobów, wydajność personelu, świadomość lokalizacji oraz preferencje z nią związane.
 • Mobilność — IFS Zarządzanie serwisem oferuje wiele usprawnień oddających do dyspozycji techników serwisowych kompleksowe rozwiązanie do zarządzania etapami zleceń roboczych i ich realizacji w trybie online i offline. Aplikacja mobilna zawiera wbudowany moduł projektowania umożliwiający łatwą konfigurację ekranów. Jest on również połączony z inteligentnymi formularzami, intuicyjnymi przepływami pracy i zwiększonym bezpieczeństwem — to elastyczne i wszechstronne rozwiązanie mobilne maksymalizujące zwrot zainwestowanego wkładu klienta.

 

Źródło: IFS

Authors

Related posts

Góra
English