Akademia Fluke – termografia, jakość energii i wiele innych zagadnień podczas seminariów w 2015 r.

FLUKE 11_m1

Firma Fluke przygotowała program seminariów i webinariów dla inżynierów. Będą one w 2015 roku dotyczyć tematów takich jak: termografia, analiza jakości energii, czy konserwacja prewencyjna.

– Nawet najlepsze przyrządy nie wystarczą, by skutecznie i wydajnie pracować. Potrzebna jest wiedza, jak ich używać, jak dobrać narzędzia najodpowiedniejsze do konkretnych działań, jakie badania prowadzić, by zapewnić optymalną pracę systemów, za które jesteśmy odpowiedzialni – mówi Monika Milewska, Channel Marketing Manager Fluke w regionie CEE/Israel. – Firma Fluke nie tylko dostarcza najwyższej klasy przyrządy pomiarowe, ale też dzieli się z Klientami ogromną bazą wiedzy, obejmującą zarówno materiały eksperckie, jak i doświadczenia użytkowników z całego świata.

Materiały tego typu dostępne są on-line w postaci filmów edukacyjnych, przewodników, poradników, webinariów i webcastów na stronie www.fluke.pl a w szczególności na platformie Centra Rozwiązań http://www.fluke.com/fluke/plpl/centra-rozwiazan/, jak również na kanale firmy na www.youtube.com/user/FlukeEuropePL/

Fluke w Polsce prowadzi też – w ramach projektu Akademia Fluke – cykliczne seminaria i webinaria, których tematyka wykracza poza zagadnienia czysto produktowe. Obejmuje ona informacje pozwalające na dogłębne zrozumienie różnych problemów, dobre praktyki i doświadczenia z wdrożeń na całym świecie oraz szczegółowe porady praktyczne, które są bardzo przydatne w codziennej pracy.

Tematyka szkoleń i webinariów planowanych na 2015 r. obejmuje m.in.:

  • Zasady pomiarów energii
  • Rozwiązywanie problemów z silnikami i napędami, szybkie wykrywanie usterek
  • Metody konserwacji instalacji i urządzeń
  • Teoria i praktyczne ćwiczenia dotyczące przeprowadzania procesu kalibracji
  • Jak skutecznie oszczędzać energię elektryczną analizy jakości energii
  • Podstawowe zagadnienia termografii

Do udziału w szkoleniach Fluke zaprasza: techników i inżynierów utrzymania ruchu, elektryków, elektroników, kierowników zakładów, inspektorów ds. energii, wykonawców prac elektrycznych i obiektowych, inżynierów i techników pomiarowych oraz wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje. W ostatnich dniach, 7 maja w Katowicach odbyło się seminarium poświęcone w całości tematyce termografii, podczas którego eksperci Fluke przedstawili zagadnienia pomiarów w podczerwieni jak i odpowiadali na wszelkie bardziej szczegółowe pytania uczestników związane z tym tematem.

W najbliższym czasie planowane są m.in. seminaria:

– 20 maja, Siemianowice Śląskie –Pomiary i standardy jakości energii elektrycznej – teoria i praktyka”

Podczas seminarium zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące: definicji jakości energii (JEE) i jej podstawowych parametrów, podstaw teorii zjawisk elektrotechnicznych w obszarze JEE (kompensacja mocy biernej, teoria odkształceń itp.), standardów jakości energii elektrycznej, norm metrologicznych, dostępnego sprzętu metrologicznego do pomiarów JEE czy obsługi oprogramowania do analizy parametrów energii elektrycznej. Seminarium organizowane jest przez Fluke wspólnie z firmą Poltrade. Szczegółowe informacje o programie seminarium i sposobie rejestracji: http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-1923465

 

– 2 czerwca, Wrocław“Konserwacja prewencyjna i sprawność zasobów w zakładach przemysłowych“.

W ramach seminarium poruszane będą m.in. następujące zagadnienia: główne techniki pomiarowe i szybkie wykrywanie usterek, metody konserwacji, typowe usterki podstawowych instalacji, przegląd polecanych przyrządów czy nowatorskie elementy w podejściu do tematu konserwacji. Podczas seminarium zaprezentowane zostanie także portfolio produktów Fluke, zalecanych dla zespołów utrzymania ruchu zakładów przemysłowych.

W seminarium mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zarejestrują się przez stronę Fluke Academy: http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-1925603

– 16 czerwca, Warszawa – „Termografia”

Tematyka: wykorzystanie termografii do identyfikacji obecności wad w urządzeniach w normalnych warunkach pracy, w nowych lub istniejących instalacjach. Eksperci Fluke przedstawią różnicę między zwykłym widzialnym obrazem i obrazem termicznym oraz korzyści wykorzystania tej techniki.

http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-1938010

– 18 czerwca, Poznań – „Termografia” (tematyka jak wyżej)

http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-1938022

 

Informacje o seminariach i webinariach (a także materiały edukacyjne z webinariów archiwalnych) znaleźć można także na stronie http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/PL-webinar.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English