Trzej nowi inwestorzy w katowickiej Strefie w Częstochowie

ENCKEL, CGR Polska i Hufgard Polska będą kolejnymi inwestorami na terenach Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Częstochowie. Wkrótce zarząd strefy rozstrzygnie kolejne przetargi. Z kolei rozwijający się częstochowski zakład CSF Poland od możliwości włączenia swoich terenów do strefy uzależnia zakres inwestycji planowanych do 2020 roku.

czestochowa mapa_2014_v5

Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozstrzygnął kolejne przetargi dla inwestorów, którzy działać będą na terenie strefy w obszarze „Kusięcka”.
Przetarg dotyczył gruntów Skarbu Państwa w rejonie ulic Legionów i Kusięckiej, przeznaczonych pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych:
–działki nr 21/9, obręb 194, pow. 1,3906 ha, na której zainwestuje  ENCKEL sp. z o.o. – producent urządzeń peryferyjnych do produkcji tworzyw sztucznych;
– działek o łącznej powierzchni 1,7187 ha: nr 40/8 i 40/12, obręb 143, które obejmie CGR Polskasp. z o.o. – branża automotive – firma zajmująca się produkcją części dla przemysłu motoryzacyjngo (druty, sprężyny, zaczepy, linki, kable i rurki);
– działki nr 40/11, obręb 143 o pow. 0,48 ha, którą zagospodaruje HufgardPolska sp. z o.o. – producent chemii budowlanej, m.in. mas zalewowych.
Nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej i infrastruktury technicznej.
Za grunt firmy zapłacą łącznie ok. 2 mln 753 tys. zł, w sumie zainwestują blisko 36,5 mln zł i stworzą minimum 90 nowych miejsc pracy.

– Pozwolenia na działalność na terenie stref ekonomicznych w Częstochowie, które zostały udzielone od czerwca 2014 r. do teraz, dają nam pewność powstania 400 nowych miejsc pracy i inwestycje rzędu 100 mln zł – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Na zezwolenia czekają kolejne firmy. Zainteresowanie częstochowskimi terenami potwierdza, że starania miasta i naszych parlamentarzystów o strefy miały głęboki sens. Efekty przynosi też promocja inwestycyjna i nasze otwarcie na przedsiębiorców.
Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze w maju rozstrzygnie kolejny przetarg – na zagospodarowanie inwestycyjne nieruchomości składającej się z dwóch działek w strefie „Skorki”, a w czerwcu planowany jest jeszcze jeden przetarg dotyczący strefy „Kusięcka”.

Zamiary inwestycyjne potwierdziła też częstochowska firma CSF Poland, składając list intencyjny dotyczący planu rozbudowy swojego zakładu i dalszego zwiększenia zatrudnienia oraz zwracając się z wnioskiem o kontynuację procedury zmierzającej do objęcia swoich terenów, na których zamierza rozwijać działalność, granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rada Miasta Częstochowy wyraziła już zgodę na włączenie w obszar KSSE nieruchomości o powierzchni ponad 7 ha położonych przy ul. Legionów, będących własnością CSF Poland. Zarząd katowickiej strefy, po pozytywnej opinii Zarządu Województwa, skieruje w tej sprawie stosowny wniosek o poszerzenie terenów strefy do ministra gospodarki. W przypadku dalszych pozytywnych opinii, procedurę może sfinalizować stosowne rozporządzenie Rady Ministrów.

Firma – zgodnie z informacją przekazaną na ostatniej sesji – zamierza zwiększyć zatrudnienie o 200 osób do 2017 r., natomiast w 2020 r. – w przypadku objęcia jej terenów granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – osiągnąć, po rozbudowie częstochowskiego zakładu, stan zatrudnienia powyżej 1000 osób. Firma, należąca do międzynarodowej grupy Cooper Standard Automotive, będącej czołowym dostawcą komponentów dla branży motoryzacyjne,zatrudnia obecnie w Częstochowie 650 osób, jej obroty wyniosły w 2014 r. ok. 48 mln euro.

Włączenie terenów będących w  użytkowaniu spółki CSF Poland Sp. z o.o.  do strefy pozwoliłoby jej m.in. na uzyskanie pomocy publicznej w postaci możliwości odliczenia 25% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych od podatku dochodowego (takie zwolnienie przysługuje dużym przedsiębiorcom).

Już w tym roku spółka zainwestuje w Częstochowie 5 mln euro, m.in. w innowacyjną linię produkcyjną, jako beneficjent rządowego grantu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Częstochowie na terenach objętych strefami ekonomicznymi – oprócz ustawowych, częściowych zwolnień z podatku dochodowego od działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – mogą skorzystać z lokalnej ulgi podatkowej. Radni przyjęli w marcu br. uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Dodajmy, że w najbliższych tygodniach realizację swoich inwestycji na częstochowskich terenach Specjalnej Stefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec (rejon ulic Korfantego i Koksowej) rozpoczną firmy X-Kom i Retail Service, które zezwolenia na działalność w strefie uzyskały w 2014 roku.

 

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy

Authors

Related posts

Góra
English