BASF modyfikuje profil działalności w zakresie poliuretanów w Polsce

Wang Hao, steam cracker operator, carries out a routine inspection of the deaerator V-900. BASF-YPC is a good example of BASF’s Verbund concept. Production plants are intelligently linked together via a network of pipelines. This saves logistics costs for transporting chemicals, raw materials and energy. A steam cracker and nine other production plants produce high quality products. Over 90 percent of output of the Nanjing composite is for the Chinese market. Print free of charge. Copyright by BASF Wang Hao, Steamcracker-Techniker, führt eine Routineinspektion der Entlüftungsanlage V-900 durch. Die  Produktionsanlagen der BASF-YPC sind intelligent miteinander über ein Netz von Rohrleitungen verbunden. Das spart Logistikkosten für den Transport von Chemikalien, Rohstoffen und Energie. Ein Steamcracker und neun weitere Produktionsanlagen produzieren qualitativ hochwertige Produkte. Über 90 Prozent der Produktion des Verbundstandortes Nanjing gehen in den chinesischen Markt Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Kierując się potrzebą lepszego zaspokajania potrzeb klientów w zmieniającym się środowisku rynkowym systemów poliuretanowych w Polsce i w regionie, BASF zamierza zmodyfikować swoje podejście do rynku i zakres działalności operacyjnej. Koncern będzie silniej, niż do tej pory, różnicować działalność w zakresie produktów powszechnego użytku i produktów przeznaczonych na rynek specjalistyczny. W tym drugim obszarze będzie jeszcze mocniej rozbudowywać – w całym regionie – swoją pozycję lidera w dziedzinie formulacji oraz wsparcie dla zastosowań swoich systemów u użytkowników.  Podejście to zasadza się na dalszym wzmacnianiu wiodącej pozycji firmy w zakresie innowacyjności produktów do zastosowań specjalnych.

Zakład produkcji poliuretanów BASF w Śremie wytwarza dostosowane do potrzeb odbiorców rozwiązania, które znajdują zastosowanie w wielu branżach. Do końca bieżącego roku, jednostka ta zostanie przekształcona w regionalne centrum dystrybucyjne. Mimo zatrzymania produkcji w zakładzie, BASF skupi działalność magazynową na terenie Polski właśnie w Śremie. Firma BASF utworzyła również kilka nowych stanowisk pracy związanych z logistyką dla dotkniętych zmianą sytuacji pracowników.

BASF jest globalnym liderem w branży systemów PU. Koncern zamierza kontynuować działalność w dziedzinie poliuretanów na terenie Polski zaopatrując tutejszych odbiorców z innych ośrodków produkcji tego tworzywa. BASF spodziewa się również w kolejnych latach stałego wzrostu poziomu sprzedaży systemów PU we wszystkich regionach.

Źródło: BASF

Authors

Related posts

Góra
English