KRAUSE przedstawia drabiny pionowe mocowane na stałe

 drabiny_mocowane_na_stale_fot.2_krause_m_m

Prace na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych, dlatego podczas ich wykonywania, z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników, trzeba zachować wyjątkowe środki ostrożności. Tworząc serię drabin pionowych mocowanych na stałe, firma KRAUSE wychodzi naprzeciw inwestorom, właścicielom oraz zarządcom wielokondygnacyjnych budynków, którzy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo zarówno robotników, jak i innych użytkowników obiektu.

drabiny_mocowane_na_stale_fot.3_krause_m_mDrabiny pionowe mocowane na stałe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniając bezpieczny i stały dostęp do wysokich budowli, w celach konserwacyjnych i porządkowych, ale również ewakuacyjnych. Mocowane do maszyn i urządzeń, umożliwiają zaś wykonywanie prac kontrolnych i serwisowych w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu wykwalifikowanych specjalistów. Swoje zastosowanie znajdują też, jako drabiny szybowe, w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach wody pitnej, wysypiskach śmieci oraz innych konstrukcjach włazowych.

Drabiny pionowe KRAUSE zostały zaprojektowane w systemie modułowym, co zapewnia kompleksową i szybką ich instalację w docelowym miejscu użytkowania. Pozwala to zaoszczędzić aż 30% czasu potrzebnego na montaż, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego, między innymi: poręcze wejścia/zejścia, różne rodzaje kotew, blokady i barierki zabezpieczające, odpowiada na zróżnicowane wymagania uzależnione od miejsca wykorzystania i pełnionych funkcji oraz gwarantuje wygodne i bezpieczne użytkowanie. W ofercie producenta znajdują się drabiny zarówno jedno-, jak i wielociągowe, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być stosowane w przypadku wysokości większych niż 10 m. Dodatkowo zaleca się, aby stosowanie drabin pionowych w celach ewakuacyjnych, było zawsze poprzedzone konsultacjami z służbami ratownictwa pożarowego.

Modułowość, szeroki zestaw akcesoriów oraz solidność konstrukcji pozwalają spełnić nie tylko indywidualne wymagania zarządców budynków, ale i obowiązujące normy oraz zalecenia dotyczące drabin pionowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Charakterystyka techniczna: stal ocynkowana, kotwy sztywne i regulowane.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English