Monitoring energii elektrycznej

Monitorowanie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie staje się obecnie coraz bardziej popularne w wielu przedsiębiorstwach. Monitorowanie jest nową dziedziną techniczną, umożliwiającą analizowanie parametrów zużycia energii za pomocą dostępnych na rynku systemów, mierników, czujników itp.

 

Polska gospodarka jest bardzo energochłonna, a jej wydajność jest nawet trzy razy mniejsza niż większości państw europejskich. Sytuacja bardzo często jest spowodowana niewłaściwymi procesami technologicznymi i nieprawidłowym zarządzaniem przedsiębiorstwem w wyniku czego jest marnowane zużycie energii elektrycznej. W tej sytuacji monitorowanie zużycia energii elektrycznej jest bardzo potrzebne.

Trend monitorowania zużycia energii jest widoczny we wszystkich krajach rozwiniętych technicznie, gdzie wzrasta zużycie energii j i tym samym rodzi się potrzeba poprawy warunków dostawy energii elektrycznej. Tę sytuację obserwujemy również w polskiej energetyce. Istota systemów ciągłego monitoringu jakości energii elektrycznej jest ogromna, ponieważ umożliwiają one zdobywanie cennych informacji o rzeczywistym stanie pracy monitorowanego systemu energetycznego oraz kompleksową analizę i ocenę jakości energii elektrycznej i to w długim czasie. Ciągłe monitowanie zużycia energii elektrycznej i analiza danych często skłania zarząd w przedsiębiorstwie do podejmowania decyzji związanych z modernizacją oraz rozbudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

W celu monitorowania zużycia energii elektrycznej bardzo często są stosowane odpowiednie systemy umożliwiające długoterminowe gromadzenia danych, które pozwalają na dokonanie na analizy i oceny zużycia energii elektrycznej w danym systemie elektroenergetycznym.

Instalowanie systemów i urządzeń umożliwiających monitorowanie zużycia energii elektrycznej przyczynia się do:

– obniżenia kosztów zużywanej energii elektrycznej,

– ustalenia energochłonnych miejsc w przedsiębiorstwie,

– możliwości planowania kosztów energii,

– bezpieczeństwa w czasie użytkowania urządzeń.

Zrodlo_ANT_m

Zmniejszenie zużycia i marnotrawstwa energii umożliwia z jednej strony oszczędność kosztów, a z drugiej strony jest działaniem korzystnym dla środowiska naturalnego. Bardzo często osoby decyzyjne w zakładach pracy nie dysponują informacjami potrzebnymi do podejmowania z wyprzedzeniem odpowiednich decyzji wpływających na wykorzystanie energii.

Wszelkie sposoby zmierzające do ograniczenia zużycia energii bardzo często ograniczają się do jednorazowych inwestycji związanych z modernizacjami, które później najczęściej nie są monitorowane. W wyniku takiego działania korzyści z przeprowadzonych modernizacji są nietrwałe. Istotą skutecznego i trwałego ograniczenia zużycia energii jest udostępnienie jednostkom decyzyjnym w przedsiębiorstwie przedstawienie właściwych informacji, które będą podstawą do podejmowania decyzji związanych z kontrolowaniem zużycia energii.

 

Michał Nesterowicz, Janitza Polska

Systemy zarządzania energią elektryczną pozwalają firmom systematycznie optymalizować jej zużycie w sposób ekonomiczny oraz ekologiczny. Zarządzanie wykorzystaniem energii pozwala zwiększyć efektywność stosowanych procesów, urządzeń i maszyn elektrycznych, pozwalając na obniżenie kosztów oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, poza oczywistymi oszczędnościami kosztów. Wdrożenie systemu przynosi firmom dodatkowe korzyści, takie jak:

– optymalizacja umów z dostawcami energii elektrycznej oraz z dystrybutorami energii pod kątem doboru mocy umownej,

– możliwość dokładnego określenia zużycia energii przez poszczególne odziały/obwody,

– zwiększenie świadomości pracowników odnośnie wydajności energetycznej i ochrony środowiska,

– szybka identyfikacja oraz wprowadzenie środków zaradczych w przypadku powstania zmian w nadmiernym poborze energii oraz przekroczeniu dopuszczalnych parametrów dystrybucji energii (nadmierne zużycie energii biernej , przekroczenie mocy umownej itp.),

– ochrona środowiska (zastosowanie rozwiązań energooszczędnych).

Dzięki przeprowadzeniu w firmie analizy energetycznej, możliwe jest uzyskanie jasnego przeglądu struktury dostaw oraz zużycia energii elektrycznej przez poszczególne obwody. Nie powinno się również wykluczać czynnika ludzkiego, dlatego pracownicy oraz personel zatrudniony w firmie powinni zostać przeszkoleni odnośnie możliwej redukcji kosztów dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu energii.

 

Systemy zdalnego monitorowania zużycia energii elektrycznej

Zdalne monitorowanie zużycia energii jest sprawdzonym rozwiązaniem, które w istotny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów w przedsiębiorstwie.

Monitorowanie oparte na internetowym systemie informacyjnym daje możliwość otrzymania informacji, dokonania analiz, porównań i podejmowania decyzji związanych ze zużyciem energii w danym zakładzie.

Obecnie czynniki ekonomiczne bardzo często przyczyniają się do tego, że przedsiębiorstwa wprowadzają zdalne monitorowanie zużycia energii. Nowoczesne technologie oraz usługi specjalistyczne umożliwiają wykonywanie precyzyjnych pomiarów zużycia energii i jednocześnie przyczyniają się do ograniczaniu kosztów. Zdalny system monitorowania energii automatycznie zbiera dane z inteligentnych liczników, urządzeń rejestrujących, systemu BMS, kontrolerów sieciowych lub bezpośrednio z zakładu energetycznego. Zbierane informacje są porządkowane i prezentowane w celu umożliwienia monitorowania zużycia energetycznego oraz wykrywania problemów. Monitorowanie zużycia energii daje nie tylko możliwość analizowania poboru energii oraz ujawnia informacje o emisji dwutlenku węgla.

Jednostki odpowiedzialne za gospodarkę energetyczną mogą jednocześnie monitorować efektywność energetyczną budynku w celu niwelowania obszarów energochłonnych. Przeprowadzany monitoring pozwala na systematyczne ograniczanie zużycia oraz ustalanie trendów przyszłościowych.

 

Jakub Jędrzejowski ASTAT_mJakub Jędrzejewski, Kierownik projektu, ASTAT

Bilansowanie i ustalanie kosztów produkcji, określanie zapotrzebowania na energię i inne media (wodę, gaz, ciepło), optymalizacja procesów produkcji i użytkowania obiektów (biurowce, szkoły, budynki administracji samorządowej i państwowej) to typowe problemy, z którymi prawie każdy się spotkał. Tematy związane z zarządzaniem i redukcją kosztów nierozerwalnie wiążą się z odpowiednimi pomiarami i wnioskami. Określenie kosztu produkcji sporządzane są na początku inwestycji, a przecież podczas pracy zakładu zmieniają się maszyny, pracownicy oraz pojawiają się inne czynniki (np. zmiany temperatury otoczenia), które mają wpływ na zmienność nakładów. Dlatego ważny jest ciągły monitoring i okresowy przegląd procesów produkcyjnych.

Firma ASTAT oferuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania z zakresu monitorowania zużycia energii elektrycznej. Dzięki możliwości wprowadzenia do systemu danych z innych przetworników, system taki staje się idealnym narzędziem zarówno dla właścicieli i zarządców, jak i osób związanych z utrzymaniem ruchu.

 

Ważne jest, aby decydując się na wybór systemu monitorowania zużycia energii należy zwracać uwagę na możliwości dokonywania analiz danych oraz na funkcje umożliwiające optymalizację wyników. Systemy monitorowania przekazują właściwe informacje w różny sposób np. za pośrednictwem sieci IP, automatycznego połączenia telefonicznego lub przez telefonię komórkową. Dodatkową funkcją jest powiadamianie drogą e-mailową ustalonych osób o wyjątkowych sytuacjach np. o gwałtownych zmianach poboru mocy. Można porównywać dane z konkretnego licznika lub z kilku liczników w określonym czasie. Raporty danych mogą być indywidualizowane według potrzeb osób zarządzających przedsiębiorstwem po to , aby umożliwić właściwie kontrolowanie i diagnozowanie zużycie energii oraz dążyć do ograniczania kosztów, a także porównywać wskaźniki docelowe z rzeczywistymi.

Tendencja wzrostowa kosztów energii elektrycznej dodatkowo zmuszają przedsiębiorstwa do zmniejszania zużycia energetycznego. Wdrażanie systemów monitorowania energetycznego zapewnia przedsiębiorstwom regularna kontrolę, umożliwia dokonywanie analiz danych, a tym samym pozwala na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki energetycznej oraz właściwe zarządzanie i rozwój zakładu.

 

 

 

Autor: Anna Kropiewnicka-Mielko

 

Authors

Related posts

Góra
English