AsptenTech prezentuje wersję 8.8 oprogramowania aspenONE

aspenONE v8.8_zrzut_01_m

Najnowsze oprogramowanie zapewnia poprawę rentowności dzięki lepszemu przepływowi informacji, zwiększonej wydajności i innowacjom związanym z użytecznością.

Dostawca oprogramowania służącego do optymalizacji w przemyśle, firma Aspen Technology udostępnił wersję 8.8 pakietów aspenONE Engineering oraz aspenONE Manufacturing and Supply Chain. Oprogramowanie zostało opracowane z myślą o firmach z branży petrochemicznej, gazowej, chemicznej i budowlanej oraz dla innych zakładów przemysłowych. Jest przyjazne dla użytkownika i zostało wyposażone w innowacje w zakresie przepływu informacji (workflow), pozwalające użytkownikom minimalizować koszty kapitałowe, zwiększać produktywność i rentowność operacyjną zakładów przemysłowych.

Korzyści wynikające z zastosowania wersji 8.8 oprogramowania aspenONE to optymalizacja koszów kapitału i energii dzięki usprawnionemu przepływowi informacji. Wprowadzone ulepszenia funkcji Activated Analysis w oprogramowaniu Aspen HYSYS i Aspen Plus poprawiają wydajność i użyteczność pakietów. W pełni zintegrowane funkcje kosztorysowania, optymalizacji energetycznej i technologii Heat Exchanger Design and Rating (EDR) wnoszą kluczowe informacje do środowiska symulacji procesu, co pozwala na szybszą i dokładniejszą selekcję optymalnego projektu we wcześniejszej fazie koncepcyjnej inżynierii. Zaktualizowany interfejs użytkownika EDR zapewnia łatwiejszy dostęp do zaawansowanych funkcji pakietu produktów EDR i aspenONE Exchange oraz bezpośrednią dostępność oprogramowania HTFS Research Network.

aspenONE v8.8_zrzut_02_m

Poprawa bezpieczeństwa dzięki funkcji Increased Relief Sizing. Oznacza ona nowe możliwości obliczeniowe w przypadku pęknięcia rurociągu wymiennika ciepła, zagrożenia pożarem, awarii zaworu regulacyjnego, jak również poprawia zdolności modelowania bezpieczeństwa. Czas przeprowadzenia analizy działania zaworu upustowego nadmiernego ciśnienia (zaworu bezpieczeństwa) został zmniejszony łącznie o 50 procent.

Niższe koszty eksploatacji dzięki dokładnemu modelowaniu partycjonowania metanolu. Wraz z dodatkowym pakietem Cubic Plus Association (CPA) uwzględniającym właściwości cieczy oprogramowanie wersji 8.8 skuteczniej modeluje zachowanie metanolu pomagając precyzyjnie przewidywać tworzenie hydratów, poprawiając tym samym przepływy w rurociągach i zapewniając zgodność z przepisami ochrony środowiska.

Zoptymalizowana wydajność i planowanie z pełnym zestawem modeli reaktorów. Nowe modele Naphtha Hydrotreater i Alkylation składają się na kompletny pakiet reaktorów stosowanych w rafineriach oraz pakiet do zarządzania analizami dostępnymi z poziomu oprogramowania Aspen HYSYS Petroleum Refining. Po raz pierwszy został udostępniony zupełnie nowy, kompletny zestaw modeli reaktorów stosowanych w rafineriach. Wynikająca z tego elastyczność oznacza, że wszystkie jednostki procesowe mogą być dokładnie modelowane i zoptymalizowane wspierając planowanie i maksymalizację zysku przedsiębiorstwa.

Oszczędność energii dzięki rozszerzeniu możliwości modelowania polimerów jako ciał stałych. W oprogramowaniu Aspen Plus polimery mogą być traktowane jako substancje stałe poniżej ich temperatury topnienia, co pozwala na dokładne modelowanie typu upstream oraz downstream wytwarzania ciał stałych, włączając w to procesy odwadniania i suszenia.

Szybkie dostosowanie strategii działania sterowników do celów ekonomicznych. Nowa technologia Smart Tune w oprogramowaniu Aspen DMC3 pozwala użytkownikom szybko dostosować się do zmieniających się scenariuszy ekonomicznych. Ułatwia to projektowanie i utrzymanie sterownika zapewniając wgląd w strategię jego działania i pozwalając większej liczbie użytkowników częściej i w prostszy sposób zmieniać jego ustawienia i okresowo przekonfigurować optymalizator.

Zwiększone możliwości funkcji Plant Scheduler z opcjami wizualizacji i zaawansowanego zarządzania kampanią. Funkcja Campaign Manager w oprogramowaniu Aspen Plant Scheduler™ zapewnia błyskawiczne tworzenie i planowanie idealnego procesu produkcji lub cyklu życia produktu. Sprawdzone algorytmy sekwencyjne dokładniej optymalizują stopniowe przemiany obniżając poziom produkcji niespełniającej specyfikacji i zwiększając wykorzystanie zasobów.

Wersja 8.8 oprogramowania aspenONE Engineering and Manufacturing & Supply Chain jest już dostępna. Klienci, którzy korzystają z modelu licencji aspenONE mogą uaktualnić swoją wersję do nowej bez dodatkowych kosztów.

 

www.aspentech.com/products/v8-release

 

Authors

Related posts

Góra
English