Otwarcie Laboratorium MBE w VIGO System

Vigo MBE-1(1)

W dniu 27 kwietnia 2015r. w siedzibie VIGO System odbyło się uroczyste otwarcie nowego Laboratorium MBE.

Laboratorium jest współfinansowane przez VIGO System oraz Wojskową Akademię Techniczną. Każdy z konsorcjantów będzie realizować swoje cele: WAT naukowo-badawcze i edukacyjne, a VIGO System związane z wdrożeniem i komercjalizacją wyników badań.

Pośród wielu znamienitych gości podczas ceremonii nie zabrakło Jego Magnificencji Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka, Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta oraz przedstawicieli czołowych instytucji naukowych w Polsce: Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej prof. dr hab. Anny Piotrowskiej i Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszka Grabarczyka. Obecni byli również współtwórcy sukcesu, stanowiący poprzedni Zarząd firmy – dr inż. Mirosław Grudzień oraz dr inż. Andrzej Maciak.

Vigo MBE-2(1)

Detektory wytwarzane w technologii MBE uzupełnią ofertę detektorów z wykorzystaniem tellurku kadmowo-rtęciowego, produkowanych obecnie przez VIGO System w zastosowaniach, gdzie konieczne jest zapewnienie m.in. wyższej odporności na trudne warunki eksploatacji i wysoką jednorodność parametrów detektorów wieloelementowych.

Vigo 000204

Ta firma, mająca swe korzenie w naszej uczelni, już stała się najbardziej innowacyjną firmą w Polsce. Jej produkt znajduje się na Marsie w urządzeniu wysłanym przez NASA. Ona sama będąc światowym liderem produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni, notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. W „firmie profesorskiej” VIGO System – bo o niej mowa – nie spoczywa się na laurach, lecz przybliża przyszłość i o nią walczy. 27 kwietnia br. otwarte zostało wspólnie z WAT najnowocześniejsze w kraju laboratorium MBE do osadzania warstw półprzewodnikowych z wiązki molekularnej w wysokiej próżni. Stąd już tylko krok do nowej klasy przyrządów np. detektorów kaskadowych.

Prezes firmy dr inż. Adam Piotrowski witając przybyłych na otwarcie laboratorium gości podkreślił, że misją firmy jest poznawanie nowych technik detekcyjnych podczerwieni. W VIGO dobrze wiedzą, że aby utrzymać się w światowej czołówce konieczne jest inwestowanie w badania i rozwój. Stąd motywacja do wprowadzenia technologii MBE pozwalającej na tworzenie nowych, bardziej złożonych struktur, a tym samym i urządzeń z ich zastosowaniem na topowym, światowym poziomie. Ich sprzedaż sfinansuje koszty uruchomienia laboratorium. To sprawdzona i efektywna droga do sukcesu. Tak było z poprzednim laboratorium MOCVD, które utworzone w 2003 roku pozwoliło konsorcjum WAT – VIGO System osiągnąć niespotykany w polskich warunkach sukces w postaci niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni. Należy się spodziewać, że wkrótce i nowo otwarte laboratorium opuści produkt o światowej renomie. Jednocześnie należy zauważyć, iż w laboratorium każdy z konsorcjantów będzie mógł realizować swoje cele: WAT naukowo-badawcze i edukacyjne, natomiast VIGO związane z wdrożeniem i komercjalizacją wyników badań.

Vigo 000206

„Dzisiejsza nauka jest technologią przyszłości” – miał powiedzieć Albert Einstein. W VIGO i WAT nie są to tylko słowa, ale naczelne motto współdziałania. Dotychczasowa modelowa współpraca obu partnerów zyskuje w nowym laboratorium unikalne możliwości przyśpieszenia badań i wdrożenia produkcji nowych, jeszcze doskonalszych detektorów. Wartość nowej inwestycji szacowana jest na 11 mln. zł i po połowie rozkłada się na obu partnerów. MBE (Molecular Beam Epitaxy, epitaksja z wiązek molekularnych) to technologia wytwarzania warstw półprzewodnikowych polegająca na osadzaniu kolejnych, atomowej grubości, warstw materiału na podłożu krystalicznym przez parowanie w bardzo wysokiej próżni pierwiastków z komórek efuzyjnych. W efekcie finalnym tej technologii poszerzona zostanie rynkowa oferta detektorów sprzedawanych dziś przez VIGO System w zastosowaniach, gdzie konieczne jest zapewnienie m.in. wyższej odporności na trudne warunki eksploatacji i wysoką jednorodność parametrów detektorów wieloelementowych. Powstaną urządzenia bardziej czułe i tańsze, co w walce konkurencyjnej na rynku nie jest bez znaczenia. Wyeliminowane zostaną również takie pierwiastki jak rtęć, kadm i tellur.

Już oferowane na rynku detektory są wykorzystywane w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych – stanowią wyposażenie systemów pomiarowych w pracowniach najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie. Partnerzy w sukcesie odważnie podejmują ryzyko innowacyjnych zastosowań nowych czujników w konkretnych urządzeniach np. optoelektronicznych czujnikach par materiałów wybuchowych czy narkotyków, w systemach sensorów markerów chorobowych i wielu innych. Z pewnością jeszcze usłyszymy o tych osiągnięciach, gdy urządzenia będą gotowe.

Autor: Jerzy Markowski
Zdjęcia: Mirosław Grudzień

 

Źródło: VIGO System

Authors

Related posts

Góra
English