Zmiany w Zarządzie FANUC Polska

Zarząd FANUC Polska poinformował o zmianach w swoim składzie. Konrad Grohs, prezes i założyciel polskiego oddziału FANUC otrzymał nominację na stanowisko dyrektora generalnego europejskiego działu marketingu oraz pionu wsparcia sprzedaży, w europejskiej centrali FANUC. Tym samym w polskim oddziale firmy FANUC rozpoczął się proces przekazania odpowiedzialności nowemu prezesowi. Obowiązki związane z zarządzaniem polską spółką FANUC obejmuje Jędrzej Kowalczyk, dotychczas piastujący stanowisko dyrektora FANUC, odpowiedzialnego za koordynowanie działu sprzedaży wszystkich produktów FANUC na rynku krajowym.

Jędrzej Kowalczyk prezes FANUC Polska_m

FANUC jako jeden z najbardziej uznanych na świecie producentów robotów przemysłowych, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz niezawodnych sterowań CNC, podjął decyzję o zmianach w swojej strukturze. Główną ideą przyświecającą tym zmianom jest chęć wzmocnienia pozycji firmy na rynku europejskim, m.in. poprzez wykorzystanie potencjału drzemiącego w najbardziej utalentowanych menadżerach lokalnych oddziałów FANUC. Jeszcze do niedawna kandydaci na najważniejsze stanowiska w koncernie musieli wykazać się doświadczeniem zdobytym na rynku japońskim lub na rynkach Europy Zachodniej, co skutecznie ograniczało dostęp do szczebli zarządczych menadżerom z krajów rozwijających się. Dziś to cechy takie jak talent, wykształcenie, pracowitość czy determinacja w dążeniu do celu są najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę podczas wyboru osób powoływanych na najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Taka zmiana trendu znacznie poszerza grono potencjalnych kandydatów. Tym bardziej znaczący jest fakt, że to właśnie kompetencje posiadane przez Polaka zostały uznane za wyjątkowo cenne z punktu widzenia celów międzynarodowej organizacji i wyróżniające się na tle innych krajów Europy.

Konrad Grohs komentując swoją nominację podkreśla: – FANUC to firma przyjazna przedsiębiorcom, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie im nowoczesnych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy, wzmocnić efektywność zakładów, a w efekcie podnieść ich konkurencyjność rynkową. Od ponad siedmiu lat z przyjemnością realizowałem tę misję w Polsce, a dziś z pełną świadomością powagi stojącego przede mną wyzwania gotów jestem wspierać je na rynku europejskim.

Jednym z najważniejszych dokonań Konrada Grohsa jest stworzenie w Polsce profesjonalnego zespołu specjalistów w dziedzinie automatyki i robotyki. Dzięki umiejętnemu połączeniu kompetencji 27 pracowników polskiego oddziału FANUC Konrad Grohs znacząco umocnił pozycję firmy oraz zwiększył rozpoznawalność marki FANUC na krajowym rynku. Polski oddział FANUC stale współpracuje z coraz liczniejszym gronem polskich producentów, a wymiernym efektem tych działań jest imponujący, 250 proc. wzrost sprzedaży produktów japońskiego producenta w Polsce na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Dzięki zaufaniu, jakim polscy klienci obdarzyli firmę FANUC Polska, rocznie generuje ona przychód ok. 50 mln złotych. Produkty marki FANUC wpływają na zwiększenie poziomu robotyzacji polskich firm, a to przekłada się na poprawę konkurencyjności produkcji przemysłowej w Polsce. Konrad Grohs przekazuje firmę w pełni ustabilizowaną organizacyjnie i finansowo.

Ster dowodzenia z rąk dotychczasowego prezesa przejmuje Jędrzej Kowalczyk, który związany jest z FANUC Polska od stycznia 2009 r. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, później awansował na szefa serwisu robotów, by w końcu stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Jędrzej Kowalczyk dotychczas był odpowiedzialny za koordynowanie działu sprzedaży wszystkich produktów FANUC w Polsce. Jego zaangażowanie i wkład pracy w poprzednich latach przyniosły firmie wymierne korzyści, co przełożyło się na szybki awans wewnątrz firmy. Dziś jego wysiłki mają bezpośredni wpływ na dynamicznie zwiększającą się sprzedaż FANUC Polska. Jędrzej Kowalczyk będzie kontynuował i doskonalił dotychczasową strategię biznesową firmy oraz realizował zapoczątkowaną przez Konrada Grohsa misję upowszechniania inteligentnych maszyn
w polskim przemyśle.

FANUC Polska to zespół utalentowanych menadżerów młodego pokolenia. Jestem dumny, że w ramach naszej firmy bez trudu udało się wyłonić lidera, który ma wszelkie kwalifikacje, aby z sukcesem poprowadzić polski oddział FANUC w jeszcze jaśniejszą przyszłość – podsumował Konrad Grohs, prezes FANUC Polska.

 

Źródło: FANUC Polska

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English