Grupa PBG wybuduje dla PGNiG kolejną kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego

Radoszyn_m

Źródło: PGNiG

 

PBG oil and gas, Spółka z Grupy PBG, zawarła umowę na kompleksową realizację inwestycji „Zagospodarowanie złoża Radoszyn”. Wartość zawartego na 30 miesięcy kontraktu wynosi ponad 85 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie „pod klucz” inwestycji polegającej na zagospodarowaniu złoża ropy naftowej i gazu ziemnego z zawartością siarkowodoru. Zakres prac obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i dopuszczeń, realizację dostaw i prac budowlano – montażowych oraz rozruch obiektu wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego. W skład Konsorcjum wchodzą PBG Oil and Gas, Robert Łukasik Zakład Usług Budowlanych i spółka TEKTONIKE.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że PBG oil and gas spełniła bardzo trudne wymagania klienta – powiedział Patryk Świzik, wiceprezes PBG oil and gas. – Zapewne wykorzystamy doświadczenie z realizacji największych inwestycji w kraju, w tym kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego LMG (Lubiatów, Międzychód, Grotów).

Zakres prac jakie zrealizuje konsorcjum to zagospodarowanie stref przyodwiertowych Radoszyn, zagospodarowanie Ośrodka Centralnego Radoszyn i podłączenie stref przyodwiertowych do OC Radoszyn. Konsorcjum wykona także przyłącze energetyczne i przebuduje drogi gminne.

W ramach procesu technologicznego kopalni Radoszyn zostaną dostarczone m.in. instalacje aminowego odsiarczania gazu, stabilizacji i odsalania ropy naftowej, układy kompresji gazu ziemnego i gazów kwaśnych, zbiorniki magazynowe z układami nalewczymi oraz instalacje pomocnicze. Zakładane wielkości produkcyjne to: ropa naftowa – 80 t/dobę, gaz ziemny – 1200 Nm³/h i energia elektryczna – 3,26 MW. Po podpisaniu kontraktu portfel zamówień PBG oil and gas przekroczył 300 mln złotych. W planach Firmy na rok 2015 jest ubieganie się o kolejne zamówienia w tym na rozbudowę kolejnych kopalni w Polsce. Pozyskany kontrakt wpłynie na poszerzenie referencji dla PBG oil and gas.

 

Źródło: PBG

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English