ABB zrealizuje nowatorski projekt zatłaczania gazu w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”

ABB - Debno_m

Zdjęcie: PGNiG

Firma ABB została generalnym wykonawcą inwestycji zatłaczania gazu nadmiarowego do złoża Barnówko-Mostno-Buszewo, obsługiwanego przez Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”, należącą do PGNiG. Umowa została zawarta w ramach przetargu publicznego i obejmuje realizację kompletnego projektu w formule „pod klucz”. Prace obejmują dostarczenie agregatu sprężającego zasiarczony gaz ziemny wraz z instalacjami pomocniczymi, budowę gazociągu o długości 2,3 km i prace modernizacyjne. ABB odpowiedzialna jest za zadania projektowe, budowlane, dostarczenie oraz montaż i uruchomienie urządzeń, m.in. produkcji ABB, takich jak silnik elektryczny 6 kV, przemiennik częstotliwości ACS1000 z transformatorem, aparatura kontrolno-pomiarowa, sterownik AC800 i rozdzielnice elektryczne. Inwestycja ma zakończyć się w czerwcu 2016 r., a jej łączna wartość przekroczy 16 mln PLN.

ABB ACS_m

ACS 1000

Złoże BMB, obsługiwane przez Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”, jest największym złożem ropy naftowej w Polsce. Wydobycie dzienne osiąga 1000 ton ropy naftowej, 65 ton LPG, 1 milion m3 gazu ziemnego oraz 65 ton siarki płynnej. Ze względu na sukcesywny wzrost ilości wydobywanego gazu, który towarzyszy ropie naftowej a także ograniczoną przepustowość instalacji uzdatniania gazu na Ośrodku Centralnym Barnówko zdecydowano o modernizacji instalacji i zatłaczaniu nadmiaru gazu ziemnego do złoża aby utrzymać wydobycie ropy na dotychczasowym poziomie.
Z uwagi na konieczność spełnienia szeregu wymogów dotyczących bezpieczeństwa oraz nowatorski charakter projektu, jest on ważnym doświadczeniem dla ABB. – Niezawodność instalacji oraz urządzeń jest w tej inwestycji kluczowa. Kompresor, silnik oraz instalacja pracują bowiem w niezwykle trudnych warunkach w bliskim otoczeniu gazu, zanieczyszczonego siarkowodorem. Są zabezpieczone przed eksplozją m.in. przez autorski system monitoringu wycieku i aparaturę kontrolno-pomiarową – powiedział Jakub Adamczyk, starszy specjalista ds. marketingu i sprzedaży w Lokalnej Jednostce Biznesu Nafty i Gazu w Dywizji Automatyki Procesowej ABB.
Realizacja projektu zatłaczania gazu nadmiarowego, będzie kolejną, wartościową referencją dla firmy ABB. – Wcześniej zrealizowaliśmy dla PGNiG S.A m.in. duży projekt na potężnych złożach ropy naftowej Lubiatów-Międzychód-Grotów. Dostarczyliśmy tam siedem agregatów sprężających, automatykę i pakiet elektryczny, w tym trzy kompresory przygotowane do tłoczenia gazu kwaśnego. Urządzenia musiały być niezawodne i odporne na działania toksycznego siarkowodoru. Inwestycja zakończyła się sukcesem, a nasze rozwiązania pracują od 1,5 roku – podsumował Jarosław Szumny, dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Lokalnej Jednostce Biznesu Nafty i Gazu w Dywizji Automatyki Procesowej ABB.

Źródło: ABB

Authors

Related posts

Góra
English