Nowy wibrometr Fluke 805 FC

Fluke

Drgania mogą być pierwszym symptomem występowania usterek w maszynach. Pojawiają się i jako pierwsze wskazują na potencjalny problem, zanim jeszcze można zaobserwować inne oznaki nieprawidłowości – wysoką temperaturę, wyższy pobór prądu czy zanieczyszczenia w smarze. Mogą wskazywać na wewnętrzne usterki, takie jak: uszkodzenie łożyska, złe wyważenie, przemieszczenie oraz luzy, które skracają żywotność urządzeń. Dzięki regularnym pomiarom można zdiagnozować nieprawidłowości i przeprowadzić działania naprawcze jeszcze zanim dojdzie do poważnego pogorszenia stanu urządzenia i awarii.

Ponad połowa nieplanowanych przestojów spowodowana jest przez awarie mechaniczne. O ile na żywotność maszyny wpływa wiele czynników, to od wystąpienia pierwszych oznak problemu do awarii mija zaledwie kilka miesięcy. Pomiary drgań pozwalają przewidzieć czy w maszynie może wystąpić awaria. Umiejętność szybkiej oceny wyników oraz podjęcia odpowiednich działań to kluczowe elementy w zapobieganiu przestojom. Drgania w maszynach wirnikowych to ruch „tam i z powrotem” lub oscylacje maszyny oraz jej elementów, takich jak: silniki napędowe, urządzenia napędzane (pompy, kompresory, itd.) oraz łożyska, wały, przekładnie, pasy jak i inne elementy układu mechanicznego.

Fluke 805FC_973x1024px_E_NR-19325

Regularne pomiary poziomu drgań gwarantują:

Przewidywalność

Wczesne ostrzeganie o nadchodzących awariach maszyn daje technikom konserwacji czas na zaplanowanie niezbędnej naprawy i zamówienie części.

Bezpieczeństwo

Informacje o stanie maszyn pozwalają operatorom wstrzymywać prace “podejrzanego” urządzenia przed wystąpieniem niebezpieczeństwa.

Zysk

W dobrze utrzymywanych maszynach występuje mniej awarii, co zapobiega przerwom w produkcji obniżającym zyski. Eksploatowanie maszyn aż do samej awarii często skutkuje kosztownymi naprawami, zbędnymi nadgodzinami i koniecznością zakupu dodatkowych części.

Badanie poziomu drgań przynosi wymierne korzyści tylko wtedy, jeśli będzie prowadzone przy użyciu odpowiedniego przyrządu, gwarantującego powtarzalność pomiarów i umożliwiającego analizę wyników.

 

Fluke 805 FC

Fluke 805FC_601x1024px_E_NR-19326Nowy wibrometr Fluke 805 z funkcją Fluke Connect ShareLive to przyrząd diagnostyczny służący właśnie do wykrywania problemów z wibracjami; wyznacza przy tym całkiem nowe standardy w obszarze analizy drgań. Pozwala utrzymać kontakt z całym zespołem i zapewnia bardzo dokładne pomiary stanów łożysk, drgań całkowitych oraz temperatury w podczerwieni. Przyrząd ocenia poziom istotności problemu w 4-stopniowej skali i umożliwia kopiowanie danych do komputera w celu późniejszej analizy trendów. Fluke 805 FC mierzy poziom drgań całkowitych w zakresie niskich częstotliwości i wykrywa awarie łożysk w zakresie wysokich częstotliwości. Oprócz podania wartości liczbowej, 805 FC posiada 4-stopniową skalę poziomu drgań całkowitych i stanu łożysk. Dostępna w aplikacji Fluke Connect funkcja historii EquipmentLog pozwala redukować czas trwania przestojów oraz koszty z nimi związane.

Funkcja EquipmentLog umożliwia tworzenie osobnych folderów dla poszczególnych maszyn i zapisuje dane z inspekcji, które później mogą być sprawdzone przez zespół. Dzięki temu można bezpośrednio porównywać wyniki pomiarów, co umożliwia wykrywanie przyspieszonego zużycia oraz ułatwia dokonanie oceny jak szybko potrzebna jest naprawa i czy można ją przełożyć na dogodny termin. Do oceny łożysk wibrometr 805 FC wykorzystuje innowacyjny, stworzony przez firmę Fluke algorytm Crest Factor Plus (CF+) oraz intuicyjną 4-stopniową skalę, która klasyfikuje łożyska jako dobre, dostateczne, nieprawidłowe lub niedopuszczalne. Za pomocą połączeń wideo ShareLive, dostępnych w aplikacji Fluke Connect, użytkownicy mogą przesyłać wyniki pomiarów innym kolegom z zespołu. Dane z wibrometru 805 FC można też wyeksportować do szablonu Excel w komputerze w celu dokonania oceny trendów drgań ogólnych, CF+ oraz temperatury w podczerwieni. Użytkownicy mogą wyświetlać trendy w gotowych szablonach i wykresach programu Excel oraz porównywać poziom drgań całkowitych z normami ISO (10616-1, -3 i -7). Zjawiska odbierające od normy mogą być analizowane przy użyciu tabel trendów. W ten sposób użytkownik uzyskuje klarowny obraz zmian stanu łożyska i pogarszającego się stanu maszyny.

W mierniku wibracji Fluke 805 FC wyeliminowane zostały również błędy pomiarowe powodowane przez operatora. Nowatorska konstrukcja czujnika drgań zmniejsza do minimum rozbieżności pomiarów wynikające z kąta ustawienia przyrządu lub siły nacisku.

 

Zastosowania

Wibrometr Fluke 805 FC doskonale nadaje się do monitorowania następujących kategorii maszyn:

  • chłodziarki (zespoły chłodnicze),
  • wentylatory,
  • sterowniki chłodni kominowych,
  • pompy odśrodkowe,
  • pompy wyporowe,
  • sprężarki powietrza,
  • dmuchawy,
  • narzędzia maszynowe (silniki, skrzynie biegów, osie napędowe, itp.),
  • obrabiarki.

Fluke 805FC_1280x1165px_E_NR-19327

 

www.fluke.pl

Authors

Related posts

Góra
English