Wagi samochodowe i kolejowe

SBP_M_SB_metallic_weighbridge_14 zrodlo Cachapuz_m

Zdjęcie: Cachapuz

 

Waga elektroniczna jest wagą elektryczną, którą wyposażono w elektroniczny układ wskazujący zazwyczaj bazujący na technologii cyfrowej. Dzięki wadze elektronicznej jest możliwe wyznaczanie masy przedmiotu umieszczonego na nośni ładunku przy udziale grawitacji.

Szczególne przypadki obejmują zastosowanie wagi elektronicznej jako urządzenia przeznaczonego do wyznaczania gęstości (waga z gęstościomierzem np. Waga Reimannna-Parowa) lub analizowania wilgotności próbki (tzw. wagosuszarki). Przetworniki siły w tym te, które bazują na tensometrach zazwyczaj mają certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R60.

W oparciu o obowiązujące przepisy OIML i terminologię prawną wagi elektroniczne dzieli się biorąc pod uwagę funkcjonalność oraz sposób działania.

terminal d410_0002_m

Zdjęcie: Cooperativa Bilanciai

 

I tak też istotną grupę stanowią wagi nieautomatyczne (OIML R76 Non-Automatic Weighing Instrument) będące przyrządami pomiarowymi, które pozwalają na wyznaczanie masy zazwyczaj za pomocą operatora i do wyznaczania masy w danej chwili a nie w sposób ciągły. W szczególności chodzi o wagi stosowane w sklepach (III klasa dokładności), wagi platformowe do ważenia pojazdów w stacjach diagnostycznych lub magazynach oraz wagi laboratoryjne (I klasa dokładności). Wagami nieautomatycznymi są również wagi hakowe, podkładkowe i zbiornikowe. W wagach tego typu przewiduje się cztery klasy dokładności: I (laboratoryjne o najwyższej dokładności), II (laboratoryjne), III (powszechnego stosowania np. sklepowe) i IV (powszechnego stosowania, mniej dokładne).

Osobną grupę stanowią wagi automatyczne, które służą do wyznaczania masy bez udziału operatora w procesie ważenia. Zastosowanie wag tego typu jest efektem mechanizacji i przyspieszenia procesów produkcyjnych, pakowania i załadunku oraz określania należności za towar w przypadku rozliczeń pomiędzy podmiotami. Wagi automatyczne mają najczęściej dokładność od 0,25 do 2% w zależności od klasy dokładności. W praktyce zastosowanie znajduje kilka rodzajów wag. Wagi „dla pojedynczych ładunków” (OIML R51 Catchweighing Automatic Weighing Instrument) służą do wyznaczania masy ładunków jednolitych lub ich kontroli. Chodzi np. o linie etykietujące towary oraz wagi kontrolne odrzucające opakowania, których masa nie mieści się w zadanych granicach (tzw. „wagi kontrolujące”, „checkweigher”). Do tej grupy zaliczane są również wagi montowane na ładowarkach kołowych, porcjujące, przenośnikowe, odważające oraz do ważenia pojazdów w ruchu.

Przetwornik tensometryczny GPA-C w zabudowie_m

Zdjęcie: Cooperativa Bilanciai

 

Biorąc pod uwagę konstrukcję mechaniczną wagi można podzielić na urządzenia elektroniczne z siłownikiem elektrycznym (konstrukcja z mechanizmem), wagi elektroniczne z przetwornikiem siły np. z tensometrem (brak mechanizmu), a także wagi hybrydowe (występuje mechanizm oraz tensometr).

 

Podkładki ważące (wagi podkładkowe)

Typowa waga podkładkowa (osiowa) bazuje na zespole dwóch lub więcej podkładkach ważących, które połączone są terminalem wagowym umożliwiającym pomiar nacisku koła lub osi pojazdu. Konstrukcję podkładek tak zaprojektowano aby nierówność miejsca przeznaczonego do ważenia oraz niecentryczny najazd koła nie wpływały negatywnie na dokładność pomiarów. Na uwagę zasługuje stosunkowo niewielka masa płyty nośnej oraz odpowiednie zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi, działanie korozji, wstrząsów oraz przeciążeń dynamicznych. Cały zestaw można bez problemu przewozić za pomocą samochodu osobowego.

Przenosna waga samochodowa Zrodlo Internet_m

Zdjęcie: Internet

 

Terminal wagowy pozwala na wykonanie cyklu zerowania na wszystkich podłączonych platformach. Przydatne rozwiązanie stanowi wizualizacja obciążenia na każdej platformie, a także masy całkowitej bądź masy na dowolnych kombinacjach platform. Wizualizacji można poddać również masę każdej osi i ciężar całkowity. Skorzystać można z funkcji prostego ważenia pojazdów wraz z drukowaniem masy każdego koła i masy całkowitej oraz zsumowania całkowitego ważonych pojazdów.

Należy podkreślić, że wagi do przeważania osi znajdują zastosowanie w firmach gdzie zazwyczaj nie ma możliwości zainstalowania wag pomostowych, najazdowych oraz kompletnych wag samochodowych. Wymagania w tym zakresie niejednokrotnie wynikają z ograniczonej ilości przestrzeni lub z wysokości budżetu przeznaczonego na inwestycję. Wagi podkładkowe używane są do przeważeń kontrolnych. Podczas ważenia statycznego każda oś musi być zatrzymana podczas ważenia. Chcąc przyspieszyć proces ważenia warto rozważyć zakup wagi podkładowej dynamicznej, dzięki której podczas ważenia pojazd przejeżdża przez platformę wagową w tempie krokowym a w sposób automatyczny sumowane są masy wszystkich osi. Jako wyposażenie dodatkowe wag osiowych zastosowanie znajdują chociażby wyświetlacze zewnętrzne w tym urządzenia z funkcją sygnalizacji świetlnej.

 

Wagi samochodowe

Wagi betonowe mogą mieć konstrukcję całkowicie prefabrykowaną. Uwzględnia się przy tym beton klasy B-55 odpowiednio zbrojony. Istotną rolę odgrywa właściwie przygotowane podłoże, na którym mogą być posadowione poszczególne elementy wagi. Waga tego typu może być wyniesiona lub zagłębiona przy nośności do 60 dni, działce legalizacyjnej i odczytowej 20 kg oraz III klasie dokładności (handlowej). Długość typowego pomostu wynosi 18 m przy szerokości 3 m. Czujniki tensometryczne w klasie C 3 mocowane są do elementów stalowych betonowanych zarówno w prefabrykowanych pomostach oraz w fundamentach. W zależności od wymiarów pomostów konstrukcja wagi uwzględnia 6 – 10 czujników. Zwraca się uwagę, że zarówno wagi wyniesione jak i zagłębione są przystosowane do zabudowy nie wymagającej pozwolenia na budowę.

S2C_metallic_weighbridge_02 zrodlo Cachapuz_m

Zdjęcie: Cachapuz

 

Pomosty wagowe mogą mieć również konstrukcję stalową o długości od 9 do 18 m. Np. Fabryka Wag Kalisto oferuje autorski sposób montażu wag stalowych na utwardzonym podłożu, które nie wymaga wylewania fundamentów. Czujniki są montowane za pomocą stalowych podkładek dystansowych mocowanych do podłoża za pomocą specjalnych śrub wykluczających jakiekolwiek przemieszczanie się wagi. Jeżeli zastosowanie znalazła waga najazdowa konieczne jest zastosowanie najazdów: wylewanych na miejscu, prefabrykowanych oraz stalowych. Typowa platforma ma 32 cm wysokości a 18 metrowy pomost waży około 10 t.

Na rynku oferowane są samochodowe wagi stalowo-betonowe. W takim rozwiązaniu waga wykonana ze stalowej zbrojonej ramy jest zalewana betonem o wytrzymałości nie mniejszej niż B-45. Platformy montuje się na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dla obniżenia kosztów realizacji inwestycji klient może we własnym zakresie wykonać podłoże w oparciu o dokumentację dostarczoną przez wykonawcę. Wagi stalowo-betonowe również mogą być wyniesione lub zagłębione a konstrukcja bazuje na jednej, dwóch lub trzech platformach, których ilość zależy od długości pomostu.

Firma GS Software oferuje między innymi oprogramowanie GSW Standard i GSW Eco. GSW Standard jest specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do obsługi ważenia w trybie statycznym na wadze samochodowej, kolejowej i podkładkowej (osiowej). Program może jednocześnie obsługiwać 3 mierniki wagowe. Wersja Standard obejmuje m.in. obsługę wielu typów mierników wagowych, obsługę kamer, czytników kart zbliżeniowych, wyświetlaczy zewnętrznych oraz zaawansowany generator raportów. Z kolei GSW Eco bazuje zarówno na mechanizmach wersji standard a dodatkowo ma funkcję obsługi zanieczyszczeń (w procentah i kg), funkcję ostrzegania o przeładowaniu pojazdu oraz możliwość drukowania różnych typów kwitów w zależności od ważonego towaru.

 

Wagi kolejowe

Przemysł nie obejdzie się bez wag kolejowych. Niejednokrotnie konstrukcja wag bazuje na elementach prefabrykowanych. Czas zabudowy urządzenia jest więc znacznie skrócony. Prefabrykaty są wykonane z betonu zbrojonego. Istotną rolę odgrywają dodatki do betonu. To właśnie dzięki nim konstrukcja budowlana zapewnia odporność na działanie nie tylko niekorzystnych czynników atmosferycznych ale również substancji chemicznych. W wadze kolejowej, oprócz konstrukcji budowlanej, kluczowe miejsce zajmują czujniki tensometryczne, które są najczęściej zabudowane na specjalnych łożach elastomerowych.

FE-VI_Railway_Weighbridge_01 Zrodlo Cachapuz_m

Zdjęcie: Cachapuz

 

Całym systemem zarządza elektronika oraz specjalistyczne oprogramowanie. Funkcjonalność aplikacji komputerowych obsługujących wagi kolejowe jest bardzo obszerna. Stąd też automatycznie oblicza się tarę wagonów oraz przeprowadza dynamiczny lub statyczny pomiar masy składu pociągów lub pojedynczych wagonów. Oprócz tego jest możliwe drukowanie dokumentów wagowych oraz zarówno tworzenie jak i obsługiwanie bazy danych wagonów. Informacje w tym zakresie mogą obejmować dane o przewoźnikach, dostawcach, odbiorcach i towarach. Wyniki ważeń mogą być archiwizowane, dzięki czemu zyskuje się bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Oczywiście jest możliwe tworzenie indywidualnych raportów, uwzględniających kryteria przyjęte przez użytkownika. W sposób automatyczny jest przeprowadzana spójność wprowadzonych danych.

Mówiąc o wagach kolejowych warto przybliżyć urządzenia przeznaczone do ważenia dynamicznego wagonów z ładunkiem stałym. Poszczególne osie oraz wózki wagonów są ważone podczas przejazdu składu pociągu przez pomost wagowy. Należy podkreślić, że ważenie przebiega całkowicie automatycznie. Na uwagę zasługuje system rozpoznawania wagonów. W efekcie dynamiczne wagi kolejowe znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających nie tylko dokładnego ale i szybkiego ważenia dużej ilości wagonów. Typowe kolejowe wagi dynamiczne bazują na konstrukcji jednopomostowej przy długości pomostu wynoszącej 4,5–6m. Długość modułów zależy od różnorodności ważonych wagonów. Wysokość typowej konstrukcji wynosi 360 mm (500 mm) przy szerokości 2570 mm. Prędkość przy ważeniu wynosi min 3 km/h – max 25 km/h a prędkość przejazdu do 35 km/h. Zakres ważenia wynosi 100 t.

Dla prawidłowej pracy wagi kolejowej istotna jest odpowiednio wykonana konstrukcja budowlana stanowiącą konstrukcję wsporczą pomostu wagowego. Np. firma Pivotex oferuje wagę bezfundamentową zagłębioną na około 640 mm, co zapewnia umiejscowienie ponad poziomem wód gruntowych. Producent zwraca uwagę, że zaletą takiego rozwiązania jest wymierny wpływ w dłuższym okresie eksploatacji wagi w odniesieniu do konstrukcji fundamentowych bez ryzyka długotrwałego działania wód gruntowych na beton fundamentu. Wspomniana waga firmy Pivotex dostępna jest również w strefach zagrożonych wybuchem. Z kolei autorskie oprogramowanie SCALEX WK zapewnia możliwość adaptacji do potrzeb użytkownika.

 

Autor: Mariusz Kozłowski

 

Artykuł pochodzi z dodatku Ważenie, Odmierzanie, Dozowanie, który ukazał się z czasopismem Główny Mechanik 2/2015

Okladka GM2 i Dodatek 600x417

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English