Bezolejowe łożyska SKF do odśrodkowych sprężarek agregatów chłodniczych smarowane czystym czynnikiem chłodniczym

SKF-launches-new-oil-free-pure-refrigerant-lubricated_close-up_m

Firma SKF wprowadza na rynek nowe łożyska smarowane czystym czynnikiem chłodniczym – wyjątkowe bezolejowe rozwiązanie do sprężarek odśrodkowych z napędem bezpośrednim wykorzystywanych w agregatach chłodniczych, w którym funkcję środka smarnego pełni czynnik chłodniczy o niewielkiej lepkości. Wyeliminowanie potrzeby smarowania olejowego przekłada się na zmniejszenie zużycia energii przez agregaty chłodnicze przy jednoczesnym uproszczeniu budowy systemów i ograniczeniu wymagań w zakresie obsługi konserwacyjnej.
Oferowane przez SKF łożyska smarowane czystym czynnikiem chłodniczym stanowią połączenie ceramicznych (wykonanych z azotku krzemu) elementów tocznych, pierścieni wytwarzanych z wysokoazotowej stali nierdzewnej poddawanej specjalnej obróbce cieplnej i koszyków z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym. W rezultacie powstało łożysko, które pracuje niezawodnie przy smarowaniu czynnikiem chłodniczym o niewielkiej lepkości – to nowatorskie rozwiązanie pozwala zmniejszyć zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi napędami odśrodkowych sprężarek agregatów chłodniczych o co najmniej 10%.
Konwencjonalne sprężarki odśrodkowe wykorzystujące czynniki chłodnicze o niewielkiej lepkości wyposaża się w napędy zębate z łożyskami hydrodynamicznymi smarowanymi mieszanką oleju i czynnika chłodniczego.
Korzystanie z rozwiązań tego typu wymaga stosowania zarówno systemu smarowania, jak i separatora oleju – w celu doprowadzania mieszanki o wysokiej zawartości oleju do kół zębatych i łożysk oraz mieszanki zdominowanej przez czynnik chłodniczy do parownika i skraplacza – tłumaczy Richard Law, dyrektor globalny ds. sektora maszyn przepływowych w SKF. – Łożyska smarowane czystym czynnikiem chłodniczym produkcji SKF umożliwiają bezolejowe działanie i uproszczenie budowy systemu za sprawą możliwości stosowania czynników chłodniczych o niewielkiej lepkości w roli środków smarnych w sprężarkach odśrodkowych z napędem bezpośrednim. Przekłada się to na poprawę sprawności energetycznej rozwiązań i ograniczenie wymagań w zakresie ich obsługi konserwacyjnej.

SKF-launches-new-oil-free-pure-refrigerant-_in-application_m
Oferowane przez SKF łożyska smarowane czynnikiem chłodniczym sprawdzają się w rzeczywistych zastosowaniach od ponad dekady. Znalazły już zastosowanie w wiodących przemysłowych agregatach chłodniczych, gdzie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia ponoszonych kosztów, ograniczenia potrzeb w zakresie utrzymania ruchu i wyeliminowania problemów związanych z potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska olejem.

 

Źródło: SKF

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English