O trzy wiatraki więcej

Siemens
Farma Wiatrowa 1, spółka z grupy Polenergia, zawarła z Siemensem aneks do umowy na rozbudowę farmy wiatrowej. Podpisany aneks zwiększa wartość umów pomiędzy Siemensem a podmiotami zależnymi Polenergii do 56,9 mln euro netto.
Siemens rozbuduje istniejącą farmę wiatrową o kolejne 3 turbiny o mocy 2,3 MW każda. Urządzenia zainstalowane zostaną na wysokości 115 metrów ponad poziomem gruntu, a średnica rotora każdej z turbin wyniesie 108 metrów. Dostawa i zakończenie instalacji dodatkowych turbin przewidziane jest od połowy lipca do października b.r., kiedy to nastąpi przekazanie obiektu klientowi.
Transport elementów składowych turbin wiatrowych jest skomplikowanym  przedsięwzięciem logistycznym. Położenie farmy wiatrowej wymaga przewozu dolnych części wież Wisłą z uwagi na ograniczenia w transporcie drogą lądową. Oznacza to, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na analizę ryzyk płynności rzeki w okresie przewozu komponentów.
Siemens nie tylko dba o zakres techniczny realizacji umowy, ale także zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników realizujących projekt. – Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z poprzednimi projektami, w obszarze bhp skupiamy się w szczególności na idei Zero Harm, jako bezkompromisowym podejściu do aspektów bezpieczeństwa i ochrony życia ludzkiego. W zakresie EHS zostały zaktualizowane regulacje i rozporządzenia spółkowe, związane przede wszystkim z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych – mówi kierownik projektu, Piotr Waśniewski. – Wykonywanie takich prac może odbywać się wyłącznie w zespołach 2-osobowych przy odpowiednim nadzorze ze strony Siemensa. Jednocześnie, wraz z kierownikami robót z poszczególnych branż, opracowaliśmy szczegółowe procedury oraz instrukcje dotyczące nadzoru nad podwykonawcami w trakcie prac elektrycznych i rozruchowych.

 

Źródło: Siemens

Authors

Related posts

Góra
English