JSW KOKS i ARP wybudują nowoczesną elektrociepłownię w Radlinie

JSW Koks_m

JSW KOKS i Agencja Rozwoju Przemysłu podpisały 7 kwietnia br. w siedzibie Polskiego Koksu w Katowicach list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni w koksowni Radlin.

Wartość inwestycji wyniesie ok. 185 mln zł. Strony zakładają, iż komercyjna eksploatacja elektrociepłowni rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku.

– Podpisanie listu intencyjnego wpisuje się w strategię inwestycyjną Grupy Kapitałowej JSW. Produkcja energii z gazu koksowniczego i nadmiarowego istotnie zmniejszy koszty spółki, co przełoży się na jeszcze większą konkurencyjność JSW KOKS na światowych rynkach koksu. Po zrealizowaniu wszystkich planów, koksownie Grupy JSW będą dysponować mocą elektryczną prawie 160 MW – powiedział tuż po podpisaniu listu intencyjnego Edward Szlęk, prezes Zarządu JSW KOKS.

– Zgodnie z naszą strategią, obok restrukturyzacji, wspieramy także projekty rozwojowe i innowacyjne. Takim przedsięwzięciem jest budowa elektrociepłowni w Radlinie, która dzięki wykorzystaniu do tej pory niezagospodarowanego gazu koksowniczego, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne – stwierdziła Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Decyzja o budowie elektrociepłowni jest wypełnieniem jednego z priorytetów założonych w strategii Grupy Kapitałowej JSW, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne zasoby paliwowe. Elektrociepłownia w Radlinie, o mocy cieplnej 104MWt, będzie zasilana gazem koksowniczym, co zapewni pełne zagospodarowanie gazu koksowniczego nadmiarowego, pozwoli uzyskać wyższą stopę zwrotu oraz poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Wybudowany blok energetyczny zabezpieczy potrzeby Koksowni Radlin na ciepło technologiczne i energię elektryczną. Nadwyżki ciepła będą mogły również zabezpieczyć potrzeby na ciepło grzewcze Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” oraz Miasta Radlin. Nadwyżki energii energetycznej będą wprowadzane do sieci OSD Tauron Dystrybucja S.A. i sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

ARP, realizując założenia nowej strategii, szuka ciekawych projektów, które chce wspierać finansowo. Wspólna inwestycja z JSW KOKS jest tego bardzo dobrym przykładem.

 

Źródło: JSW KOKS

Authors

Related posts

Góra
English