ML System i Spiroflex inwestują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

ML_m
Kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC uzyskały spółki ML System i Spiroflex.
Firma ML System powstała w 2007 roku. Obecnie ML System zajmuje się głównie wdrażaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych. Produkuje moduły fotowoltaiczne, które montowane są na elewacji budynku, w otworach okiennych, w świetlikach oraz na zadaszeniach parkingów. Ponadto spółka samodzielnie prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie fotowoltaiki. W efekcie przeprowadzonych prac wdrożyła własne wysoko innowacyjne rozwiązania w fotowoltaiczne zintegrowanej z budownictwem.
W podstrefie Trzebownisko ML System planuje wybudować halę produkcyjną i uruchomić linie technologiczne niezbędne do precyzyjnej obróbki i zespalania szkła. W związku z realizacją projektu przedsiębiorca poniesie ponad 20 mln zł nakładów oraz zatrudni 12 nowych pracowników.
Pod koniec lutego br. już trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej strefie otrzymała spółka Spiroflex. Producent kompleksowych systemów odprowadzania spalin oraz systemów wentylacyjnych w ramach nowej inwestycji szacowanej na 5 mln złotych stworzy 10 nowych miejsc pracy.
W 2015 roku ARP udzieliła już 4 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej SSE. Firmy, które otrzymały zezwolenia zadeklarowały poniesienie nakładów inwestycyjnych przekraczających 52,5 mln zł i utworzenie 47 nowych miejsc pracy.
SSE EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 r. Zajmuje obecnie 1460 ha i jest zlokalizowana w 26 podstrefach: na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, oraz na Pomorzu Zachodnim.
Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 6,6 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 26,8 tys. osób. Do tej pory wydano 302 zezwolenia na prowadzenie działalności na obszarze strefy.
Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Lear Corporation Poland II, Polskie Zakłady Lotnicze, KIRCHHOFF POLSKA, BURY, BORGWARNER  POLAND, MTU Aero Engines Polska, Firma Oponiarska DĘBICA, Zelmer Pro, BRW. Wiodące branże to: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.

 

Źródło: SSE EURO-PARK MIELEC

Authors

Related posts

Góra
English