Przenośniki

VarioFlow Zrodlo Bosch Rexroth_m

VarioFlow, Źródło: Bosch Rexroth

 

Różnorodność typów przenośników sprawia, że można je optymalnie dopasować do rodzaju transportowanego ładunku oraz warunków, w jakich będzie on przemieszczany. Zastosowanie przenośników znacząco wpływa m.in. na poprawę przepływu materiałów, uproszczenie operacji technologicznych, a także obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

 

Przenośniki, zwane także transporterami lub podajnikami, to urządzenia transportu bliskiego (wewnętrznego), pracujące w sposób ciągły. Warto podkreślić, że warunkiem ciągłości pracy przenośników jest stałe dostarczanie i odbiór przenoszonego materiału.

– Przenośnik jest często definiowany jako urządzenie transportu bliskiego, którego zadaniem jest przenoszenie towaru z punku A do punktu B. To jednak spore uproszczenie. Na drodze takiego podajnika jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć: pakowanie, owijanie, sortowanie, przekierowanie, oblewanie czy obróbka. Oczywiście wszystko zależy od branży, profilu działalności i nowoczesności linii technologicznej – mówi Rafał Matuszek, konstruktor z firmy Pivexin.

Podczas transportu przenośnikiem wykorzystuje się takie relacje ruchowe, jak: przesuw, niesienie czy toczenie.

Zdaniem Rafała Matuszka sprawny i racjonalny transport wewnętrzny jest nieodzownym elementem wyposażenia linii technologicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także magazynach w każdym nowoczesnym zakładzie. Coraz więcej nawet małych zakładów i hurtowni ułatwia sobie przepływ towarów przy pomocy przenośników.

Przenośniki znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie drogi transportu bliskiego są geometrycznie ustalone według przyjętego procesu technologicznego lub z planowanymi czynnościami magazynowymi bądź manewrowymi.

 

Różne kształty i konsystencje transportowanych materiałów

Przenośniki pozwalają na transport materiałów mających różny kształt i konsystencję. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy materiałów:

– materiały sypkie (piasek, żwir, cukier itd.),

– materiały kawałkowe (cegła, węgiel, kamień tłuczony, gruz, bardzo małe opakowania itd.),

– drobnica, czyli jednakowe niewielkie opakowania (beczki, worki, skrzynie, kartony itp.).

VarioFlow2 Zrodlo Bosch Rexroth_m

VarioFlow, Źródło: Bosch Rexroth

 

 

Authors

Related posts

Góra
English