Micronal PCM App

BASF_m

Aplikacja mobilna pokazująca potencjał oszczędności energii potrzebnej do chłodzenia

Nowa aplikacja mobilna firmy BASF pomaga architektom, inwestorom oraz projektantom technicznego wyposażenia budynków w ocenie wpływu ciepła utajonego ulepszonych materiałów budowlanych na obciążenie systemów chłodzenia budynków. W przeciwieństwie do konwencjonalnego oprogramowania służącego do obliczania obciążenia systemów chłodzenia, aplikacja dla urządzeń mobilnych bierze pod uwagę materiały budowlane oparte na technologii Micronal PCM (PhaseChangeMaterial) i identyfikuje potencjalne możliwości oszczędzenia energii, które mogą być uzyskane podczas chłodzenia budynku. Aplikacja jest dostępna w języku niemieckim oraz angielskim i można ją bezpłatnie pobrać z Apple i Google AppStore, jak również ze strony www.micronal.de.
Użytkownicy aplikacji mogą wprowadzić obciążenie systemu chłodzenia budynku obliczone tradycyjnie według normy VDI 2078. Po wprowadzeniu pewnych dodatkowych danych na temat budynku i pożądanego materiału budowlanego PCM, otrzymujemy wynik, który jest współczynnikiem redukcyjnym dla podanego obciążenia systemu chłodzenia, zoptymalizowanym dla odpowiedniego zastosowania. Współczynnik redukcyjny jest obliczany na podstawie prognozy symulacji dynamicznych w standardowych pomieszczeniach i dostosowuje on dane wprowadzone przez użytkownika do odpowiedniego budynku referencyjnego, przewidując je w odniesieniu do rzeczywistego projektu budowlanego.
Kompleksowe badania symulacyjne, będące podstawą tego projektu były przeprowadzone we współpracy z biurami planowania i inżynierii ARUP i demonstrują one potencjał systemów magazynowania ciepła utajonego podczas chłodzenia w różnych typach budynków. Na przykład, budynki biurowe wymagają mniejszych systemów chłodzenia jeżeli stosowana jest technologia Micronal PCM, co z kolei uwalnia więcej miejsca w przestrzeni użytkowej. Często można nawet zrezygnować z systemów klimatyzacji w budynkach mieszkalnych z powierzchnią okien od 40 do 50 procent.
Aplikacja bierze również pod uwagę efektywność ekonomiczną i pokazuje użytkownikowi próg rentowności, w którym koszty zakupu i instalacji materiałów konstrukcyjnych PCM zostają pokryte przez oszczędności inwestycyjne i energetyczne budynku. Ponadto aplikacja dostarcza informacji na temat materiałów budowlanych opartych na technologii Micronal PCM, takich jak płyty kartonowo gipsowe na bazie gipsu i gliny, chłodzone systemy sufitów podwieszanych, tynki wewnętrzne, czy nawet meble PCM. Aplikacja zawiera również moduły obliczeniowe lub wskazówki dla projektantów i użytkowników, stanowi kompleksowe i bardzo pomocne narzędzie dla prawidłowego wprowadzenia instalacji magazynowania ciepła utajonego w budynkach.

O Micronal PCM
Materiały budowlane oparte na technologii Micronal PCM zapewniają, zwłaszcza w okresie letnim, przyjemny klimat w pomieszczeniach poprzez aktywne zarządzanie temperaturą  i są one alternatywą lub uzupełnieniem dla zużywających dużo energii systemów klimatyzacji. Materiał w mikrokapsułkach bazujących na przemianie fazowej absorbuje i magazynuje zbędne ciepło kiedy jest to potrzebne. W momencie gdy temperatura rośnie, cząsteczki Micronal PCM zawarte w materiale budowlanym zostają aktywowane. Kiedy temperatura w pomieszczeniu spada, na przykład w nocy, gdy pomieszczenie jest wentylowane, zmagazynowane ciepło jest uwalniane; tym sposobem temperatura w pomieszczeniu zawsze pozostaje taka sama.

 

www.micronal.de.

Authors
Góra
English