Branża metalowa na Podlasiu jednoczy siły

Promotech-PPCM_m

Dziewięć podlaskich przedsiębiorstw weszło w skład Grupy Współpracy Branży Metalowej, działającej przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń i obniżka kosztów działalności firm.

Grupa kooperacyjna powstała z inicjatywy samych biznesmenów – prezesów spółek, które weszły w jej skład. To dziewięć firm związanych z branżą metalową głównie z Białegostoku i Suwałk: AC, Automatyka Pomiary Sterowanie, ChM, Jazon, Kart, Malow, Promotech, Salag i Samasz.

Są to wiodące podlaskie przedsiębiorstwa, które tworzą w sumie ponad 2 tys. miejsc pracy – mówi koordynatorka grupy Izabela Klim z IPH w Białymstoku. – Grupa jest inicjatywą wykreowaną przez naturalny mechanizm rynkowy, a prezesi firm, którzy zdecydowali się na jej założenie znają zalety takiej współpracy. Sieci kooperacyjne bowiem funkcjonują niemal na całym świecie, poczynając od Stanów Zjednoczonych, poprzez Europę, a kończąc na Australii.

Uczestnictwo w grupie pozwala przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów, np. poprzez dokonywanie wspólnych zakupów mediów czy prowadzenie kampanii promocyjnych. Ważnym celem przedsięwzięcia jest też wymiana doświadczeń, co w efekcie pozwoli na wdrożenie bardziej wydajnych metod produkcji.

–  Zależy nam na współpracy na bazie wymiany informacji, dzieleniu się własnym doświadczeniem na różnych etapach rozwoju, przez które każda z tych firm przechodziła – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Po co wyważać otwarte drzwi, skoro można wymienić się praktyczną wiedzą z zakresu organizacji produkcji z określonej sfery działalności czy zarządzania firmą tak, by uzyskać maksymalną efektywność? Taki jest cel powstania tej grupy, a rolą IPH, jako jej głównego partnera jest poznanie potrzeb przedsiębiorców i koordynacja działań w tym zakresie.

Wiele firm, które weszły w skład grupy już wcześniej ze sobą kooperowały.

Znamy nawzajem nasz potencjał, spotykaliśmy się podczas szkoleń i wizyt w firmach – mówi Jerzy Busłowski, wiceprezes APS SA. – Poprzez udział w grupie liczymy na uzyskanie wspólnych korzyści. IPH jako koordynator negocjuje m.in. ceny  zakupu materiałów biurowych, energii, paliw, oprogramowania i usług dotyczących wszystkich firm,  ale też wspólnego udziału  w targach. Jednak najważniejsza jest możliwość dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

W praktyce poszczególne firmy mogą też współpracować w ramach bieżącej działalności i nawzajem uzupełniać swoją ofertę.

Jako APS SA mamy do zaoferowania np. zakupy urządzeń i usług automatyki i elektryki w naszej firmie, możemy też uczestniczyć w realizacji zamierzeń inwestycyjnych firm z grupy – dodaje Jerzy Busłowski.

Partnerem wspierającym inicjatywę jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

???????????????????????????????

Obecne działania to pierwsze kroki w zacieśnianiu współpracy – dodaje Izabela Klim. – Docelowo przy zaangażowaniu Fundacji możliwe będzie uzyskanie zaawansowanych efektów wzajemnej synergii w postaci np. wspólnych działań promocyjnych, wspólnych projektach dofinansowanych z różnych źródeł – niekoniecznie unijnych.

Co do zasady GWBM jest grupą zamkniętą, a nowy członek może być przyjęty do jej grona tylko za zgodą wszystkich jej stron. Jak podkreślają założyciele grupy, nie jest ona alternatywą dla działającego na Podlasiu klastra obróbki metali.

Grupa powstała przy IPH to struktura zawiązana oddolnie, wynikająca z potrzeby kooperacji pomiędzy poszczególnymi, niekonkurencyjnymi przedsiębiorstwami, a koordynator działa w ich imieniu i na ich korzyść – wyjaśnia Izabela Klim. – Z kolei klaster ma otwarta formułę – mogą w nim uczestniczyć konkurujące ze sobą podmioty, jak też firmy około branżowe, co rozprasza efekt współpracy w wąsko wyspecjalizowanych obszarach.

Wspólnie podejmowane w ramach grupy działania pozwalają też na bardziej efektywne poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków zbytu, również eskportowych .

Podstawą koncepcji tworzenia grupy kooperacyjnej jest rozwinięcie wzajemnych relacji współpracy pomiędzy poszczególnymi firmami, ich dostawcami, podwykonawcami, klientami i usługodawcami – dodaje koordynatorka grupy. – Efekt to wyższa kolektywna wydajność, szersza umiejętność wdrażania innowacyjnych procesów i wytwarzania technologicznie zaawansowanych produktów.

 

Źródło: MASZ-MEDIA

Authors

Related posts

Góra
English