ENAP zapowiada rekordowy rok

Kozienice2_m

Elektrownia Kozienice 2. Zdjęcie: Enea

ENAP SA, spółka z Grupy APS Energia, zawarła umowę z Mitsubishi Hitachi Power System Limited o wartości 6,65 mln zł netto na dostawę i montaż transformatorów i rozdzielnic kontenerowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonanie instalacji elektrycznych dla ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice). Spółka z Grupy APS Energia zapowiada dwucyfrowy wzrost obrotów w 2015 roku i planuje zwiększyć zatrudnienie.
W 2014 roku kozienicki ENAP, wchodzący w skład Grupy APS Energia, zanotował 85 proc. wzrost przychodów z 9,4 mln PLN (2013) do 17,4 mln PLN (2014). W 2015 roku obroty mają rosnąć w tempie dwucyfrowym i osiągnąć rekordowy poziom.
– ENAP wchodzi w okres dynamicznego rozwoju. Zwiększenie inwestycji tylko w jednym sektorze energetycznym – wytwarzania energii – zapewni firmie wzrost przez najbliższe 4 lata. Inwestycje w energetyce, takie jak budowa nowych bloków, remonty i instalacje odsiarczania i odazotowania generują zwiększone zapotrzebowanie na nasze usługi i produkty – powiedział Dariusz Drabiuk, prezes ENAP’u.
Prezes przyznał, że ENAP jest beneficjentem obecnych i powinien być beneficjentem przyszłych inwestycji realizowanych w sektorze energetycznym w Polsce. Spółka prowadzi wiele rozmów o uczestnictwie w realizacji dużych projektów energetycznych, związanych z pracami integracyjnymi i montażowymi w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
Szacuje się, że w perspektywie 10–15 lat wartość nakładów inwestycyjnych firm energetycznych na rynku polskim może wynieść nawet 200 mld zł.
ENAP jest kluczowym aktywem w Grupie APS Energia, a jego znaczenie będzie rosło. Wynika to zarówno z potencjału rynku, na którym działa spółka, jak również nowych możliwości bazujących na rozwijanych kompetencjach, które uzupełniają ofertę Grupy i umożliwiają uzyskanie strategicznych synergii – powiedział Dominik Biegaj, dyrektor ds. strategii i rozwoju APS Energia.
W IV kw. 2014 Grupa APS Energia ustanowiła najlepszy kwartalny wynik w historii 31,4 mln zł. przychodów. Główny wpływ na tak dobry rezultat miały przede wszystkim sprzedaż urządzeń APS Energia na rynku polskim i rosyjskim oraz sprzedaż systemów rozdzielczych produkowanych właśnie przez ENAP m.in. na potrzeby budowy II linii metra w Warszawie.
Na koniec IV kwartału 2014 roku Grupa APS Energia utrzymała wysoką wartość portfela zamówień na poziomie 23,2 mln zł. 35 proc. portfela Grupy na koniec 2014 to udział kontraktów ENAP’u. W kontraktach do realizacji na 2015 rok przeważają projekty na rynku krajowym – w zakresie dostaw systemów zasilania – 7,6 mln zł oraz dostaw systemów rozdzielczych i realizacji projektów AKPiA przez ENAP – 8,0 mln zł.
ENAP w 2014 roku nie tylko zanotował wzrost przychodów, ale również wzmocnił się kadrowo. Zwiększona liczba projektów wymagała zaangażowania dodatkowych 35 osób. Wraz z dynamicznym rozwojem spółki, która chce zaznaczyć swoją obecność w północnej i południowej części kraju, spółka planuje zwiększyć zatrudnienie z obecnych 95 do 110-120 osób.
ENAP jest jednym z wiodących dostawców specjalistycznych usług instalacyjno-montażowych z obszaru Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) oraz producentem systemów szaf rozdzielczych.

 

Źródło: ENAP

Authors

Related posts

Góra
English