Laboratorium LINTE^2

Wyposażenie sterowni Laboratorium LINTE^2: wielomonitorowe ściany graficzne stanowisk operatorsko-inżynierskich ze schematem mnemotechnicznym rozdzielnicy RKNN

Linte scada-01

Linte scada-02

Mikroturbina Capstone C65 dostarczona przez IBT Group:

Linte mt-startup-01

Linte mt-startup-03

Linte mt-startup-04

Spośród 46 planowanych składników instalacji badawczej, które są tzw. wskaźnikami produktu projektu, w laboratorium stanęło już 15 gotowych jednostek funkcjonalnych. Wśród nich są m.in.: rozdzielnica badawcza RKNN, mikroturbina gazowa MT, statyczny generator mocy biernej STATCOM i statyczny kompensator mocy biernej SVC, odbiorniki regulowane LOAD1, LOAD2 i LOAD3 oraz elektrownie słoneczne PV1 i PV2.

Linte odbiory1

Linte odbiory3

Linte odbiory4

Stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych EVCS w Laboratorium LINTE^2:

Linte evcs-dc1

Linte evcs-dc2

Linte evcs-ac1

Linte evcs-ac2

Linte evcs-ac4

Elektrownia słoneczna ostała zbudowana przez firmę 2SUN z Gdańska w oparciu o 132 polikrystaliczne panele fotowoltaiczne VITOVOLT 300 produkcji firmy Viessmann, każdy o mocy znamionowej 250 W. Panele zostały połączone w 6 szeregowych łańcuchów prądu stałego, które wpięto do trójfazowej sieci prądu przemiennego Laboratorium za pomocą 3 falowników DC/AC typu Sunny Tripower: 20000TL, 8000TL i 5000TL, produkcji firmy SMA.

Linte pv1

Linte pv3

Linte pv4

Wszystkie zdjęcia: LINTE^2

 

Więcej o laboratorium w Aktualnościach

Authors

Related posts

Góra
English