Maszyny elektryczne

01 Maszyny_m

Włodzimierz Przyborowski, Grzegorz Kamiński

Wydawnictwo: OWPW

W podręczniku przedstawiono podstawy elektrodynamiki w nawiązaniu do zjawisk polowych w maszynach elektrycznych. W sposób jednolity omówiono konstrukcje głównych typów maszyn. W dwóch kolejnych rozdziałach przedstawiono związki konstrukcyjne i zależności fizykalne podstawowych podzespołów — obwodów magnetycznych i elektrycznych. Następnie opisano formułowanie i analizę modeli maszyn. W kolejnych rozdziałach przedstawiono stany eksploatacyjne oraz zagadnienia cieplne i mechaniczne maszyn.

Rozdziały:

Elektrodynamika maszyn elektrycznych

Konstrukcje maszyn elektrycznych

Obwody magnetyczne maszyn elektrycznych

Obwody elektryczne maszyn elektrycznych

Zasady działania maszyn elektrycznych

Modele maszyn elektrycznych

Podstawowe stany pracy maszyn elektrycznych

Włączanie i współpraca maszyn z sieciąenergetyczną

Modele i stany dynamiczne maszyn elektrycznych

Straty mocy i zagadnienia cieplno-wentylacyjne maszyn elektrycznych

Zagadnienia mechaniczne, wibracyjne i akustyczne maszyn elektrycznych

Uwagi metodyczne o zasadach projektowania maszyn elektrycznych

Perspektywy rozwoju maszyn elektrycznych

www.wydawnictwopw.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English