Rząd powiększył Tarnobrzeską SSE pod zakład ZFP Inwestycje za min. 266 mln zł

duchnice_m
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Wisłosan”, na mocy którego do strefy zostanie włączonych 1,4 ha gruntu w Duchnicach (gm. Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie). Umożliwi to zrealizowanie inwestycji rozpoczętej przez ZFP Inwestycje, o wartości co najmniej 266 mln zł, podało Centrum Informacyjne Rządu.
Spółka ta otrzymała w 2014 r. zezwolenie na budowę nowego zakładu produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. W związku z tą inwestycją zadeklarowała poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 266 mln zł i utworzenie przynajmniej 35 nowych miejsc pracy. Po przygotowaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej przedsięwzięcia okazało się, że działka nabyta od Agencji Rozwoju Przemysłu o powierzchni 3,8 ha jest za mała do wykonania inwestycji. Dlatego ZFP Inwestycje wystąpiła do ministra gospodarki o objęcie strefą przyległego terenu, którego właścicielem jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach.
ZFP Inwestycje zawarła ze spółdzielnią warunkową umowę sprzedaży gruntu, uzależniając jego zakup od objęcia SSE.
ZFP Inwestycje jest spółką celową utworzoną przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA należące do grupy Polpharma.
W rezultacie powierzchnia TSSE “Euro-Park Wisłosan” powiększy się do 1722,3 ha.

Źródło: ISBnews/Ministerstwo Gospodarki

Authors

Related posts

Góra
English