Boryszew ERG z patentem

Boryszew_maly
Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu). Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.
Nowy patent Boryszewa ERG jest odpowiedzią na wycofywanie z rynku ftalanu bis(2 etyloheksylu). Rezygnacja ze stosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) związana jest z umieszczeniem tego plastyfikatora w Załączniku XIV do Rozporządzenia REACH jako tzw. substancji SVHC (substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy).
Tereftalan bis (2-etyloheksylu), którego metoda wytwarzania objęta jest patentem, to plastyfikator nowej generacji, nietoksyczny, o wysokich parametrach jakościowych i walorach użytkowych. Jego wprowadzenie eliminuje zagrożenie związane ze stosowaniem plastyfikatorów ftalanowych z uwagi na ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki oraz środowisko. – mówi Ireneusz Dusiński jeden ze współtwórców opatentowanej metody.
Posiadanie tereftalanu w ofercie pozwala nam nie tylko na utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie przetwórstwa PVC, ale także na rozszerzenie zakresu działalności Boryszewa na inne segmenty rynku, w których stosowanie ftalanu było niedozwolone lub ograniczone ze względu na jego szkodliwe działanie, np. do produkcji zabawek lub wyrobów kontaktujących się z żywnością. Tym bardziej, że aktualnie w Polsce jest tylko dwóch producentów tereftalanu. – mówi Marlena Krohn Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie.
Nowa metoda pozyskiwania Tereftalanu bis nie jest jedynym sukcesem Boryszewa ERG w ostatnim czasie. Wykorzystując zalety kwasu mrówkowego firma Boryszew ERG jako pierwsza w Polsce opracowała recepturę innowacyjnego, bardzo skutecznego i prostego w zastosowaniu płynu przeznaczonego do odladzania lotnisk. Borygo Runway KF to ciekły środek na bazie 50% roztworu mrówczanu potasu przeznaczony do odladzania pasów startowych, dróg kołowania i nawierzchni betonowych lotnisk.

 

Źródło: Boryszew

Authors

Related posts

Góra
English