Audyt efektywności energetycznej

Roman_KolodziejRoman Kołodziej, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR”

• Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia Europejska (a tym samym Polska), wynikających z rosnącego uzależnienia od importu energii, ograniczonych zasobów energetycznych, a także konieczności ograniczania zmian klimatu. Głównymi celami efektywności energetycznej jest zmniejszenie zużycia energii i redukcja jej nieuzasadnionych strat poprzez racjonalne korzystanie z energii końcowej dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań. Efektywność energetyczna polskiej gospodarki, mimo ogromnego postępu w ostatnich latach, szacowana jest na około 3 razy niższą niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższą niż średnia dla całej UE.

Wg IEA (International Energy Agency) potencjał poprawy efektywności energetycznej w przemyśle szacowany jest na poziomie 18–26%. W wielu przypadkach wykorzystanie tego potencjału nie wymaga korzystania z zawansowanych technologii i często związane jest z typowymi działaniami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej danego przedsiębiorstwa przy małych lub też średnich nakładach inwestycyjnych, czyniąc takie przedsięwzięcia atrakcyjnymi ekonomicznie. Jednak, aby świadomie myśleć o efektywności energetycznej, w pierwszej kolejności należy wykonać pełny i rzetelny audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, który jest działaniem oceniającym stan techniczny instalacji i urządzeń, identyfikującym obszary o podwyższonym, w stosunku do standardów, zużyciem energii oraz nieuzasadnionych stratach energii, a także zawierającym rekomendacje dotyczące uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Authors

Related posts

Góra
English