Kierunki ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w Polsce z perspektywy przemysłu

piotr_danielski_malydr inż. Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy, przewodniczący zespołu efektywności energetycznej FOEEiG

• Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz ciągły nacisk Komisji Europejskiej na zwiększanie efektywności energetycznej, ewolucja rozwiązań promujących oszczędność energii w różnych formach na stałe wpisana jest w politykę energetyczną Unii a co za tym idzie również Polski.

Najważniejszym zadaniem, które sytuacja gospodarcza stawia dziś przed rynkiem efektywności energetycznej, jest dostosowanie go do realiów biznesowych, co będzie możliwe dzięki pokonaniu barier związanych ze stosowaniem narzędzi audytowych w prowadzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na modernizacje służące poprawie bilansu energetycznego oraz opracowaniu planów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Naturalnym problemem rodzącym się w tym obszarze staje się regulacja prawna wsparcia efektywności, umożliwiająca realne wykorzystanie systemu do promocji tego rozwiązania jako najlepszej formy inwestycji elektroenergetycznych, a także silnego wsparcia przedsiębiorstw w podnoszeniu swojej konkurencyjności.

Realizacja celów jakie przyjęto harmonizując polską politykę energetyczną z zapisami unijnych planów w zakresie redukcji zużycia energii spowoduje lawinowy wzrost popularności haseł efektywności w mediach jak i życiu publicznym. Warto skorzystać z tej popularności poprzez świadome kształtowanie rynku produktów związanych z branżą i tworzenie odpowiedniego kapitału kompetencji po stronie osób odpowiedzialnych za elektroenergetykę, szczególnie w mniejszych zakładach przemysłowych, o statystycznie mniejszej kulturze technicznej, które są bardzo realną siłą rynku.

Obecne już dzisiaj na rynku produkty finansowe w połączeniu z dobrą praktyką inżynierską powinny pozwolić w tym zakresie na zdecydowane poszerzenie wachlarza oferowanych usług i dostosować go do oczekiwań przedsiębiorstw.

Zwiększenie zainteresowania uczelni kształceniem sprofilowanym pod optymalizację procesów przemysłowych z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii, pozwoli stworzyć regionalną bazę najlepszych praktyk i promować innowacje wprowadzane przez naukowców. Jednocześnie wyszkoleni inżynierowie, rozumiejący zasadność ograniczenia zużycia energii będą doskonałym partnerem do wdrażania programów poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Zwiększanie efektywności jest procesem długotrwałym, ale jednocześnie najtańszym dla gospodarki biorąc pod uwagę budowę nowych źródeł energii i ciągłe podnoszenie konkurencyjności produkcji przemysłowej. Dlatego warto korzystać z narzędzi, jakimi są audyty efektywności energetycznej w celu poprawnej weryfikacji możliwości wdrożenia rozwiązań redukujących zużycie energii.

Authors

Related posts

Góra
English