Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych

Marek Barnaś DEKRA_malyMarek Barnaś, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Usług Technicznych DEKRA Certification

• Ostatnie wyniki ISO Survey wyraźnie potwierdzają rosnące zainteresowanie tematyką wydajności energetycznej. W 2013 roku liczba wydanych certyfikatów ISO 50001 w Polsce (System Zarządzania Energią) podwoiła się w porównaniu do lat ubiegłych. To bardzo pozytywny przejaw podwyższenia świadomości przedsiębiorstw, które zauważają bezpośrednią zależność między efektywnym zarządzaniem energią a oszczędnością zasobów firmy. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię jako podstawowego surowca wykorzystywanego podczas produkcji, przedsiębiorstwa poszukują optymalnych rozwiązań racjonalnego zużycia energii. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej firm korzysta z możliwości, jakich dostarcza niezależna kontrola gospodarki energetycznej. Głównym celem audytu jest weryfikacja założonych progów zużycia poszczególnych mediów z rzeczywistymi wartościami eksploatacji oraz wskazanie obszarów i oszacowanie potencjalnych oszczędności. Analizie podlegają najbardziej energochłonne aktywa firmy wskazane przez przedsiębiorstwo. Dzięki właściwej identyfikacji obszarów zagrożenia oraz precyzyjnie określonym działaniom naprawczym firma uzyskuje nowe spojrzenie na temat efektywnego zarządzania energią oraz środkami finansowymi firmy.

 

Czytaj więcej: Audyt efektywności enegetycznej

Authors

Related posts

Góra
English