Dobór mierników do pomiarów elektrycznych

Fluke

Źródło: Fluke

 

Odpowiedni wybór miernika wielkości elektrycznych powinien ściśle uwzględniać parametry, które będą mierzone. W pomiarach elektrycznych dużym uznaniem cieszą się przyrządy uniwersalne pozwalające na pomiar wielu parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

W opinii Marcina Szkudniewskiego z firmy Sonel rozwój przyrządów pomiarowych następuje w kilku głównych kierunkach. Zauważalnym trendem jest poprawa ergonomii użytkowania. Producenci dążą do zmniejszania gabarytów i masy przy jednoczesnym upraszczaniu obsługi. Idea polega na tym, aby dostarczać użytkownikowi narzędzia, dzięki którym będzie swoją pracę mógł wykonywać efektywniej i prościej. Z efektywnością wiąże się kolejny trend, czyli skrócenie czasu pomiaru. Jest to ważny czynnik, bo każda sekunda zaoszczędzona na jednym pomiarze, przekłada się na realnie zaoszczędzony czas przy setkach pomiarów. Podobnie sprawa wygląda z obróbką danych. Obecnie firmy dynamicznie rozwijają oprogramowanie komputerowe, które ma wspomóc pomiarowców w obróbce danych i przygotowaniu różnego rodzaju raportów z pomiarów.

Istotną rolę odgrywa intuicyjność oprogramowania, co pozwala skupić się na wykonywaniu pracy bez zbędnego czasu poświęconego na naukę obsługi aplikacji. To wiąże się z kolejnym trendem na rynku, czyli współpracą z urządzeniami mobilnymi. Producenci zmierzają do przystosowania mierników do wymiany danych ze smartfonami czy też tabletami. Dzięki temu już w miejscu pomiarów można szybko wykonać wstępne raporty czy nawet przesłać dane na serwer celem późniejszej obróbki.

Biall

Źródło: Biall


Dzięki technologiom bezprzewodowym dane są przesyłane do komputera. Oprócz tego przesył informacji odbywa się między poszczególnymi przyrządami pomiarowymi. Bezprzewodowe przyrządy pracując w grupie bazują na elementach będących modułami pomiarowymi. Co ciekawe wyniki pomiarów mogą być wyświetlane za pomocą aplikacji mobilnych, w tym, bazujących na systemie Android lub na komputerze. Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość wyodrębnienia sporadycznych zdarzeń lub rejestrowanie ewentualnych wahań sygnałów przy użyciu dziennika modułów. Należy podkreślić, że nie ma przy tym konieczności przeprowadzania kontroli w punkcie pomiarowym. Podczas pomiarów jest możliwa rozmowa wideo pracownika w terenie z pozostałymi członkami zespołu pomiarowego.

Dzięki aplikacji mobilnej zyskuje się nie tylko wprowadzanie danych, ale również tworzenie raportów oraz porównywanie danych historycznych. Można skorzystać przy tym z funkcjonalności w zakresie tworzenia wykresów, co pozwala na identyfikowanie trendów.

Wszystkie odczyty podczas pomiarów mogą być rejestrowane przy uwzględnieniu różnych przedziałów czasowych. Odpowiednio do potrzeb wybierane są moduły pomiarowe pozwalające chociażby na pomiar temperatury, prądu czy też napięcia.

 

Authors

Related posts

Góra
English