Weź udział w konkursie The Fresh Connection Global Challenge

Konkurs Fresh Connection

The Fresh Connection Global Challenge to doroczne zawody zarządzania łańcuchem dostaw pomiędzy zespołami z firm z całego świata, gdzie podstawą sukcesu są doskonale opanowane umiejętności miękkie i twarde. Udział w zawodach to jednocześnie nauka, doświadczenie i duże wyzwanie.
Uczestnikami są osoby piastujące wyższe stanowiska – menedżerowie, kierownicy i dyrektorzy.
Konkurs polega na uczestnictwie w symulacji “web-based business” angażującej uczestników w podejmowanie strategicznych decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (nazwanym właśnie The Fresh Connection) produkującym soki owocowe. Decyzje do podjęcia przez uczestników symulacji są tożsame z rzeczywistymi dylematami z którymi pracownicy spotykają się w codziennej pracy. Pracując w zespołach czteroosobowych, uczestnicy reprezentują cztery piony firmy: sprzedaż, zakupy, łańcuch dostaw i finanse. Wirtualna firma stoi w obliczu spadku wydajności, kierownictwo firmy musi jak najszybciej wydostać firmę z kłopotów. To środowisko wysokiego ciśnienia, w którym skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do sukcesu. Zrozumienie połączeń pomiędzy poszczególnymi funkcjami i współpraca są kluczowymi elementami sukcesu całego przedsiębiorstwa.
W 2014 The Fresh Connection Global Challenge odbyło się po raz pierwszy w Polsce, na świecie – po raz czwarty. Udział wzięło ponad 300 drużyn z ponad 30 krajów, w tym 15 drużyn z naszego kraju Co najistotniejsze, to polska drużyna zajęła pierwsze miejsce (reprezentanci firmy SPX Flow Technology Poland).
Działy HR, które zapoznały się z zasadami działania symulatora i poznały przebieg turnieju, opowiadają o tym doświadczeniu swoich pracowników w samych superlatywach. Twierdzą, że jest to machina nie tylko bardzo skuteczna, ale mająca trwały wpływ na uczestników, zapewniająca długofalowe korzyści i najlepsze doświadczenie edukacyjne w zarządzaniu łańcuchem wartości na świecie.
Wydarzenia towarzyszące The Fresh Connection w Polsce:
Polskie warsztaty kwalifikacyjne do polskiego finału:

3–4 marca 2015 Kraków

12–13 marca 2015 Warszawa

8–9 kwietnia 2015 Poznań

Finał w Polsce – 08 czerwca 2015
Finał Światowy – 25 września 2015 – Amsterdam

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.mpm24.com/open-competition

 

schemat udzialu_TFC_2015_xs

Authors

Related posts

Góra
English